top of page

IBADAT SORE Selasa, 28 Juni 2022

HARI RAYA SANTO PETRUS DAN SANTO PAULUS, RASUL (M)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH


Yesus cahaya yang menyinari bumi, Hari mulia hari meriah ini, Kaugemilangkan dengan kenangan suci, Yang merayakan kemartiran sejati.


Pahlawan Petrus penjaga pintu surga, Serupa Kristus disalib dan disiksa, Pedang terhunus yang memenggal kepala, Melantik Paulus menjadi martir jaya.


O Roma mulia engkau sungguh terpuji, Karena jasa kedua tokoh suci, Yang menguduskan tanah yang kaubanggakan, Dengan percikan darah yang dicurahkan.


Dimuliakanlah Bapa mahakuasa, Diluhurkanlah Putra tunggal tercinta, Dihormatilah Roh penghibur Gereja, Berkuasalah kini dan selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

“Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup”. “Dan engkau, berbahagialah engkau, hai Simon Petrus.”


Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,* megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.

Sebab besar kasih-Nya kepada kita,* kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

“Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup”. “Dan engkau, berbahagialah engkau, hai Simon Petrus.”


Ant. 2.

Engkaulah Petrus, dan di atas bukit wadas ini akan Kudirikan GerejaKu.


Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,* pujilah Allah-Mu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,* Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,* dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,* dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju, seperti bulu domba,* dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,* siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,* Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,* ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,* hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Engkaulah Petrus, dan di atas bukit wadas ini akan Kudirikan GerejaKu.


Ant. 3.

Engkaulah alat pilihan, santo Paulus rasul, engkau mewartakan kebenar­an di seluruh dunia.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Engkaulah alat pilihan, santo Paulus rasul, engkau mewartakan kebenar­an di seluruh dunia.


BACAAN SINGKAT (Rom 1:1-2.7)

Kepada semua saudara yang tinggal di Roma, kepada kalian yang dikasihi Allah dan dipanggil oleh-Nya untuk men­­­jadi umat-Nya yang kudus. Dari saya, Paulus hamba Kristus Yesus dan rasul yang dipanggil serta dipilih untuk mewarta­kan kabar gembira dari Allah. Semoga saudara sekalian selamat sejahtera dan dirahmati oleh Allah, Bapa, dan Yesus Kristus, Tuhan kita.


LAGU SINGKAT

P : Para rasul mewartakan sabda Allah, * Dengan kepercayaan.

U : Para rasul mewartakan sabda Allah, * Dengan kepercayaan.


P : Mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus.

U : Dengan kepercayaan.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Para rasul mewartakan sabda Allah, * Dengan kepercayaan.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Para rasul Kristus yang mulia saling men­cintai dalam hidupnya; demi­kian­­­­pun mereka tidak dipisah­kan satu sama lain dalam kematian­nya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Para rasul Kristus yang mulia saling men­cintai dalam hidupnya; demi­kian­­­­pun mereka tidak dipisah­kan satu sama lain dalam kematian­nya.


DOA PERMOHONAN

Kristus mendirikan Gereja-Nya atas dasar para rasul dan nabi-nabi. Mari­lah kita penuh kepercayaan berdoa kepada-Nya:


U : Dampingilah umat-Mu, ya Tuhan.


Engkau memanggil nelayan Simon menjadi pemukat manusia, * pilihlah selalu pekerja-pekerja baru, agar semua bangsa diselamatkan.

Engkau menghardik topan di tasik sehingga perahu para murid tidak tenggelam,* lindungilah Gereja-Mu terhadap segala kericuhan, dan kuatkanlah pimpinan Gereja sedunia.

Engkau menghimpunkan kawanan-Mu yang tercerai berai di bawah pimpinan Petrus,* himpunkanlah seluruh umat-Mu dalam kandang yang sama, ya gembala yang baik.

Engkau mengutus rasul Paulus untuk mewartakan kabar gembira kepada para bangsa,* sertailah para pewarta Injil, agar sabda keselamatan dimaklumkan kepada setiap makhluk.

Engkau mempercayakan kunci kerajaan surga kepada Gereja-Mu,* sudilah Engkau membuka pintu gerbang surga bagi semua orang yang dalam hidupnya telah mempercayakan diri kepada belaskasihan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, Allah kami, semoga kami di­bantu oleh doa santo Petrus dan Paulus rasul-Mu. Dengan per­antara­an mereka Engkau sudah memberi Gereja­­-Mu dasar rahmat surgawi. Kira­nya dengan perantaraan mereka pula Engkau memberi­kan sokong­an ke­pada kami untuk mencapai ke­selamat­­an abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

165 views0 comments

Comments


bottom of page