top of page

IBADAT SORE Selasa, 31 Oktober 2023

HARI RAYA SEMUA ORANG KUDUS (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kristus penebus dunia Lindungilah para hamba Berkat doa restu ibu Maria p’rawan selalu.


Semoga para malaikat Menjaga seluruh umat Bersama rombongan nabi Dan barisan rasul suci.


Para martir dan gembala Pujangga serta pertapa Dan paduan p’rawan murni S’moga melindungi kami.


Terpujilah Allah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang mengurniakan rahmat Kepada seluruh umat. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Di hadapan takhta kulihat kumpulan besar yang tak dapat dihitung banyak­nya dari segala bangsa.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,* kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Di hadapan takhta kulihat kumpulan besar yang tak dapat dihitung banyak­nya dari segala bangsa.


Ant. 2

Allah menguji mereka dan mendapati mereka pantas bagi-Nya. Maka mereka menerima pahala cemerlang dari tangan Tuhan.


Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,* pujilah Allah-Mu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu.* Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu* dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,* dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju, seperti bulu domba,* dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,* siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,* Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,* ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,* hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Allah menguji mereka dan mendapati mereka pantas bagi-Nya. Maka mereka menerima pahala cemerlang dari tangan Tuhan.


Ant. 3

Ya Tuhan Allah, dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menganugerahi kami martabat raja di hadapan Allah kita.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus ristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus,* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak berceladihadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi Putra-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus,* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekedar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Ya Tuhan Allah, dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menganugerahi kami martabat raja di hadapan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (Ibr 12:22-24a)

Kamu sudah datang ke gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu masuk ke dalam kumpul­an meriah ribuan malaikat, ke dalam jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu sudah datang kepada Allah, hakim semua orang, ke­pada arwah orang-orang kudus, dan ke­pada Yesus, pengantara perjanjian baru. Darah-Nya menyucikan kita dan berseru lebih nyaring daripada darah Habel.


LAGU SINGKAT

P : Orang jujur akan bersukacita* Di hadapan Allah.

U : Orang jujur akan bersukacita* Di hadapan Allah.

P : Dan bersorak-sorai dengan gembira.

U : Di hadapan Allah.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Orang jujur akan bersukacita* Di hadapan Allah.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Kepada-Mu paduan para rasul ber­syukur, rombongan para nabi berbakti. Kepada-Mu barisan para martir ber­kurban dan semua orang kudus ber­padu suara memuji, ya Tritunggal bahagia, Allah yang esa.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kepada-Mu paduan para rasul ber­syukur, rombongan para nabi berbakti. Kepada-Mu barisan para martir ber­kurban dan semua orang kudus ber­padu suara memuji, ya Tritunggal bahagia, Allah yang esa.


DOA PERMOHONAN

Marilah dengan penuh kegembiraan kita berdoa kepada Allah, mahkota dan pahala para kudus:

U : Dengarkanlah doa para kudus-Mu, ya Tuhan.

Allah yang mahabijaksana, Engkau telah mengalaskan Gereja Kristus pada kesaksian para rasul,* semoga umat beriman tetap setia kepada ajaran mereka.

Engkau menguatkan para martir, sehingga mereka berani mencurahkan darah demi imannya,* semoga orang Kristen menjadi saksi Kristus yang setia.

Engkau menganugerahkan kepada para perawan kurnia mengikuti Kristus dalam cinta kasih yang tak terbagi,* semoga kami menghargai keperawanan suci itu sebagai tanda kemuliaan yang akan datang.

Engkau menyatakan kehadiranmu dan kekuatan sabda-Mu dalam diri semua orang kudus,* semoga umat beriman mendekati Engkau dengan menghormati mereka.

Semoga arwah semua orang menikmati kebahagiaan rumah-Mu bersama Santa Perawan Maria, Santo Yusuf dan semua orang kudus,* dan berkat doa mereka terimalah kami juga ke dalam surga.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, di dalam satu perayaan ini kami kenangkan jasa semua orang kudus. Penuhilah kiranya kerindu­an kami dan limpahkanlah belas­kasihan­-Mu kepada kami. Sebab tak ter­bilanglah jumlah orang suci yang men­doakan kami di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

112 views0 comments

댓글


bottom of page