top of page

IBADAT SORE Selasa, 5 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN III PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan melindungi umatNya.

 

Mazmur 124 (125)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion:*tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya

 

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,†demikianpun Tuhan melindungi umatNya,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Orang berdosa takkan bertahan†menguasai tanah pusaka orang jujur,*asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

 

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik*dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,†hendaknya dienyahkan Tuhan*bersama orang yang melakukan kejahatan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan melindungi umatNya.

 

Ant. 2

Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.

 

Mazmur 130 (131)

Tuhan hatiku tidak angkuh*dan mataku tidak memandang dengan sombong.

Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk,*yang melampui kemampuanku.

 

Tetapi aku berusaha, agar hatiku tenang dan tenteram†seperti bayi di pangkuan ibunya,*seperti bayilah ketenangan jiwaku.

 

Berharaplah akan Tuhan, hai Israel*sekarang dan selama-lamanya

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus.

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

Kidung (Why 4:11; 5:9.10.12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

BACAAN SINGKAT (Yak 2:14.17.18b)

Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa dia beriman, tetapi tidak berbuat sesuai dengan iman? Dapatkah imannya menyelamatkan dia? Iman yang tak diamalkan dalam perbuatan, dengan sendirinya akan mati. Tunjukanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, maka saya akan menunjukan imanku dalam perbuatan-perbuatanku.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Demikianpun BapaKu di surga akan bertindak terhadap kamu, jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas hati.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Demikianpun BapaKu di surga akan bertindak terhadap kamu, jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas hati.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah mengajak kita supaya waspada dan bertekun dalam doa untuk melawan segala godaan. Marilah kita bertekun memohon:


U : Bantulah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.


Kristus Yesus, Engkau telah berjanji akan mendampingi orang yang berkumpul dalam doa demi nama-Mu,* Perkenankanlah kami selalu berdoa kepada Bapa bersama Engkau dalam Roh Kudus.


Pengantin surgawi, jauhkanlah segala noda dari gereja-Mu yang tercinta,* agar ia tetap berjalan dalam pengharapan dan kekuatan Roh Kudus.


Pencinta umat manusia, bangkitkanlah dalam diri kami perhatian akan sesama manusia, sesuai dengan perintah-Mu,* agar cahaya keselamatan-Mu semakin terang bersinar bagi setiap orang.


Raja damai, teguhkanlah damai-Mu di dunia ini,* agar dimana-mana terasa kehadiran-Mu yang menyelamatkan.


Tunjukkanlah jalan kebahagiaan abadi kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan bukalah pintu kebakaan dan kemuliaan bagi mereka.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Kami mohon ya Tuhan, janganlah Kautarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjadi abdi­-Mu yang setia. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

108 views0 comments

Comments


bottom of page