top of page

IBADAT SORE Selasa, 9 Juli 2024

HARI BIASA PEKAN XIV (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Bapa yang mahakuasa

Senja hari sudah tiba

Dengarkanlah madah kami

Pengungkapan isi hati.

 

Hati dan suara kami

Bersatu padu memuji

Cinta kami kepadaMu

Tetaplah teguh selalu.

 

Bila malam jadi gelap

Jangan iman hilang lenyap

Smoga malam diterangi

Sinar iman yang sejati.

 

Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

 

Mazmur 48 (49)

I

Dengarlah, hai bangsa-bangsa,*pasanglah telinga, hai penduduk dunia,

baik yang biasa maupun yang terkemuka,*baik yang kaya maupun yang miskin.

 

Mulutku akan mengucapkan kata-kata bijaksana,*dan buah renunganku ialah kearifan.

Aku hendak membawakan wejanganku*dan memaparkannya sambil memetik kecapi.

 

Mengapa aku takut pada hari-hari sial,*waktu aku dikepung oleh musuh yang jahat?

Mereka mengandalkan harta bendanya*dan memegahkan kekayaannya yang besar.

 

Tak seorang pun dapat menebus dirinya sendiri*atau membayar uang tebusannya kepada Allah.

Terlalu mahal harga tebusan nyawanya,†tak terbayar untuk hidup selamanya*tanpa turun ke liang kubur.

Ia melihat orang bijak mati,†orang bodoh dan dungu, semuanya binasa,*harta bendanya mereka tinggalkan bagi orang lain.

 

Kubur menjadi rumah mereka untuk selama-lamanya,*di situlah kediaman mereka turun-temurun.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,*tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

 

Ant. 2

Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

 

II

Beginilah nasib orang yang percaya pada diri sendiri,*beginilah kesudahan orang yang bermu-lut besar.

Seperti kawanan domba, mereka terkurung dalam alam maut,*mautlah gembala dan penguasa mereka.

Hancurlah keelokan tubuh mereka,*dan kediaman mereka di alam maut.

 

Tetapi Allah akan menebus nyawaku,*menghindarkan daku dari cengkeraman maut.

Maka janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya,*apabila kemewahan keluarganya ber-tambah.

Sebab waktu mati tak ada yang dapat dibawanya serta,*kekayaannya tidak akan mengikutinya.

 

Walaupun selama hidupnya ia memuji dirinya bahagia:*“Aku beruntung: segalanya berlangsung baik”;

namun ia akan mati mengikuti nenek moyangnya*yang tak pernah lagi melihat terang.

 

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,*tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

 

Ant. 3

Layaklah Anak domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

 

Kidung (Why 4:11,5:9.10-12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Layaklah Anak domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

 

BACAAN SINGKAT (Rom 3:23-25a)

Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang diselamatkan dengan cuma-cuma, hanya oleh rahmat Allah, berkat pahala Kristus Yesus, yang menebus mereka. Kristus Yesus ditetapkan oleh Allah, supaya darahNya menjadi tebusan bagi mereka yang percaya padaNya.

 

LAGU SINGKAT

P : Engkau telah melimpahi aku dengan kegembiraan,* Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.

U : Engkau telah melimpahi aku dengan kegembiraan,* Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.

P : Tangan kananMu menyediakan kebahagiaan sempurna.

U : Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Engkau telah melimpahi aku dengan kegembiraan,* Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Kerjakanlah perbuatan besar bagi kami, ya Tuhan, karena Engkau mahakuasa, dan kuduslah namaMu.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kerjakanlah perbuatan besar bagi kami, ya Tuhan, karena Engkau mahakuasa, dan kuduslah namaMu.


DOA PERMOHONAN

Kristus mencintai dan melindungi umatNya, sebab Dialah gembala dan pemelihara hidup kita. Marilah kita memuji Dia, menaruh harapan padaNya dan berkata:

 

U : Lindungilah umatMu, ya Tuhan.

 

Ya gembala abadi, lindungilah uskup kami bapa ……,* dan semua gembala umatMu .

 

Ya Tuhan, perhatikanlah penuh belaskasihan semua orang yang dianiaya,* dan bebaskanlah mereka segera dari segala kesusahan.

 

Kasihanilah ya Tuhan, semua orang yang papa,* dan berikanlah rezeki kepada yang lapar.

 

Terangilah para anggota dewan perwa-kilan rakyat,* supaya mereka menetapkan undang-undang yang adil dan bijaksana.

 

Dampingilah orang-orang yang sudah Kau tebus dengan darahMu dan yang kini sudah meninggal,* izinkanlah mereka mengambil bagian dalam perjamuan nikah bersama Engkau.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan Allah, milikMulah malam. Semoga Kristus, matahari sejati, tetap bersinar dalam hati kami, supaya kami diizinkan masuk ke dalam cahaya yang Kau diami. Sebab Dialah PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

153 views0 comments

Comments


bottom of page