top of page

IBADAT SORE Senin, 11 Juli 2022

PERINGATAN SANTO BENEDIKTUS ABAS (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kita bergembira Menghormati hamba Yang dalam hidupnya Tekun membiara.


Demi cinta Tuhan Hidup dibaktikan Untuk mengikuti Panggilan ilahi.


Dalam segalanya Slalu berusaha Mengabdi sesama Dengan kasih setya.


Terpujilah Bapa Bersama Putra Serta Roh-Nya pula Selama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani


Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,* ya Tuhan, yang bersemayam di Surga.


Seperti hamba memandang tuannya,* dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,* sampai Ia mengasihani.


Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,* sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh* dan dihina orang yang sombong.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani


Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang men-jadikan langit dan bumi.


Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,* ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,* ketika amarahnya menyalaNyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,* dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,* ditelan banjir yang meluap-luap.


Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,* menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka* seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,* dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan* yang menjadikan langit dan bumi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang men-jadikan langit dan bumi.


Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya


BACAAN SINGKAT (Rom 8: 28-30)

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa segala-galanya menguntungkan me­reka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang di­kenal Allah menjadi serupa dengan citra Putra­-Nya, supaya di antara banyak saudara Kristus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari se­mula, dipanggil-Nya juga; semua yang di­panggil diselamatkan-Nya, dan semua yang diselamatkan dimuliakan oleh­-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.

U : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.


P : Tuhan memperhatikan orang yang tulus ikhlas.

U : Ia mencintai orang jujur.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant . Kidung Maria

Ia menerima berkat Tuhan dan mem­peroleh balas jasa dari Allah, pe­nyelamatnya, sebab ia sungguh mencari Tuhan.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant . Kidung Maria

Ia menerima berkat Tuhan dan mem­peroleh balas jasa dari Allah, pe­nyelamatnya, sebab ia sungguh mencari Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Bapa, sumber segala kesucian, meng­han­tar kita kepada kesucian hidup berkat teladan dan doa para kudus. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U : Semoga kami suci seperti Engkau, ya Tuhan.


Bapa yang kudus, Engkau mengangkat kami menjadi Putra-Putra-Mu,* semoga segenap Gereja kudus memuji Engkau di seluruh dunia.

Bapa yang kudus, Engkau mendorong kami untuk mengabdi Engkau dalam segala hal,* semoga tingkah laku kami menghasilkan buah untuk kerajaan-Mu.

Bapa yang kudus, Engkau menyatukan diri kami kembali kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu,* semoga kami semua tetap bersatu.

Bapa yang kudus, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan surgawi,* semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih.

Bapa yang kudus, sudilah mengampuni kesalahan orang-orang berdosa,* semoga orang-orang yang telah meninggal memandang seri wajah-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, kekayaan sejati, Engkau sudah me­netapkan santo Benediktus abas men­­jadi guru gemilang dalam hal peng­abdian kepada-Mu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segala-galanya dan menempuh jalan hukum-hukum-Mu dengan sepenuh hati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengan­tara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

127 views0 comments

Comments


bottom of page