top of page

IBADAT SORE Senin, 13 Mei 2024

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH  

Datanglah Roh mahasuci

Kunjungilah hati kami

Penuhilah dengan rahmat

Agar suci dan selamat.


Engkaulah penghibur kami

Rahmat Allah mahatinggi

Engkaulah pancaran cinta

Yang menguatkan segala.


Engkau tangan kanan Bapa

Yang membagikan kurnia

Engkau sudah dijanjikan

Oleh Yesus Kristus Tuhan.


Tolonglah kami, Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan menjadi cahaya kekal bagimu, dan Allah menjadi seri kemuliaanmu, Alleluia.


Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*ya Tuhan, yang bersemayam di Surga.

 

Seperti hamba memandang tuannya,*dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*sampai Ia mengasihani.

 

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh*dan dihina orang yang sombong.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan menjadi cahaya kekal bagimu, dan Allah menjadi seri kemuliaanmu, Alleluia.


Ant. 2.

Jerat telah putus, dan kita terlepas, Alleluia.


Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*ketika amarahnya menyalaNyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*ditelan banjir yang meluap-luap.

 

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka*seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan*yang menjadikan langit dan bumi.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Jerat telah putus, dan kita terlepas, Alleluia.


Ant. 3.

Bila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang kepadaKu, Alleluia.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†yang telah memberkati kita dalam Kristus*dengan segala berkat rohani di surga.

 

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†sebelum menciptakan jagat raya,*supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

 

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya†dengan perantaraan Yesus Kristus*karena kerelaan kehendakNya.

 

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia†yang dianugerahkanNya kepada kita*dalam Putera yang dikasihiNya.

 

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*dilimpahkanNya kepada kita.

 

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,*sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

 

Untuk menggenapkan segala zaman,†yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*dalam diri Kristus sebagai kepala.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Bila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang kepadaKu, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 8:1b-3a)

Kita mempunyai seorang imam besar yang duduk di sebelah kanan  takhta Allah yang mahamulia di surga. Ia menjalan­kan ibadat di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Allah dan bukan oleh manusia. sebab setiap imam besar ditetap­kan untuk menyampaikan kurban dan persembahan.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

P  : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Roh Penghibur akan menyertai kamu dan tinggal di dalam dirimu, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*

yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung  Maria 

Roh Penghibur akan menyertai kamu dan tinggal di dalam dirimu, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kemanusiaan Kristus telah dihidupkan oleh Roh kudus, dan karena itu pula Kristus menghidupkan kita. Maka marilah kita berseru dengan hati gembira:


U: Baharuilah dan hidupkanlah semesta alam, ya Tuhan.


Kristus, penyelamat dunia, raja seluruh penciptaan baru, arahkanlah hati kami kepada kerajaan-Mu,* tempat Engkau duduk di sebelah kanan Bapa.


Tuhan Engkau selalu hidup dalam umat pilihan-Mu,* tuntunlah Gereja-Mu kepada seluruh kebenaran berkat dorongan Roh kudus.


Engkau maharahim, tunjukkanlah  belaskasih-Mu kepada orang yang sakit, yang menderita dan menghadapi ajal,* agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kemurahan-Mu.


Kristus cahaya yang takkan pudar, pada sore hari ini kami berbakti kepada-Mu,* dan mohon, agar saudara-saudara kami yang telah meninggal Kausinari dengan cahaya kebangkitan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang   kekal.

U : Amin.
118 views0 comments

Σχόλια


bottom of page