top of page

IBADAT SORE Senin, 18 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria

Sambutlah Sabda mulia

Yang berasal dari Bapa

Pangkal kes’lamatan kita.

 

Kar’na kuasa Roh Suci

Engkau jadi bunda murni

Dan mendapat kehormatan

Jadi kediaman Tuhan.

 

Bersoraklah isi surga

Bersama bangsa semua

Tuhan sudah sudi datang

Menyelamatkan yang hilang.

 

Terpujilah Yesus Tuhan

Sepanjang segala zaman

Bersama Bapa dan RohNya

Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan akan keluar dari kediaman­-Nya yang suci. Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya.

 

Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*ya Tuhan, yang bersemayam di Surga.

 

Seperti hamba memandang tuannya,*dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*sampai Ia mengasihani.

 

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh*dan dihina orang yang sombong.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan akan keluar dari kediaman­-Nya yang suci. Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya.

 

Ant. 2

Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan mendirikan tembok dan benteng untuk melindungi kita. Buka­lah pintu gerbang, sebab Allah akan datang di tengah kita, alleluia.

 

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*ketika amarahnya menyalaNyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*ditelan banjir yang meluap-luap.

 

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka*seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan*yang menjadikan langit dan bumi.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan mendirikan tembok dan benteng untuk melindungi kita. Buka­lah pintu gerbang, sebab Allah akan datang di tengah kita, alleluia.

 

Ant. 3

Ya Tuhan, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.

 

Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†yang telah memberkati kita dalam Kristus*dengan segala berkat rohani di surga.

 

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†sebelum menciptakan jagat raya,*supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

 

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya†dengan perantaraan Yesus Kristus*karena kerelaan kehendakNya.

 

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia†yang dianugerahkanNya kepada kita*dalam Putera yang dikasihiNya.

 

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

 

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,*sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

 

Untuk menggenapkan segala zaman,†yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*dalam diri Kristus sebagai kepala.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Ya Tuhan, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (Flp 3:20b-21)

Kita menantikan Yesus Kristus, penebus dan Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sebab Ia berkuasa menaklukkan segala sesuatu kepada diriNya.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, pimpinlah umat­-Mu, selamatkanlah kami dengan kekuasaan-Mu yang meng­agum­kan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, pimpinlah umat­-Mu, selamatkanlah kami dengan kekuasaan-Mu yang meng­agum­kan.


DOA PERMOHONAN

Tuhan akan datang untuk menyelamat­kan kita. Marilah kita dengan rendah hati memohon kepadaNya:


U : Datanglah dan selamatkanlah kami.


Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia,* datanglah segera dan selamatkanlah kami.


Engkau telah datang di dunia,* lepaskanlah kami dari dosa dunia ini.


Engkau berasal dari Bapa,* ajarkanlah kepada kami jalan keselamatan menuju Bapa.


Engkau dikandung dari Roh Kudus,* baharuilah semangat kami dengan sabdaMu dalam Roh Kudus.


Engkau menjadi manusia dalam kandungan perawan Maria,* bebaskanlah kami dari kelemahan manusia.


lngatlah, ya Tuhan, akan semua orang yang pernah hidup sejak awal dunia,* dan yang berharap kepadaMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami ditindas oleh beban dosa karena diperbudak manusia lama. Kami mohon, bebas­kan­­lah kami demi kelahiran manusia baru yang kami rindukan, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

120 views0 comments

Yorumlar


bottom of page