top of page

IBADAT SORE Senin, 2 Oktober 2023

PERINGATAN PARA MALAIKAT PELINDUNG (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Marilah kita mohon pada Kristus Semoga Ia berkenan mengutus Mikael sakti agar mendampingi Dan melindungi.


Semoga juga Gabriel yang kuat Diutus pula membawa selamat Dan mengunjungi rumah kita ini Sepanjang hari.


Rafael pula sangat diharapkan Supaya tiba untuk menyembuhkan Segala lara semua gangguan Jiwa dan raga.


Dimulyakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur Gereja

S’lama-lamanya. Amin


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.


Mazmur 44 (45)

I

Hatiku meluapkan kata-kata indah,† aku mempersembahkan laguku kepada raja,* lidahku bagaikan gerak pena juru tulis.


Tereloklah baginda di antara manusia,† tampanlah wajah baginda,* terberkati oleh Allah selama-lamanya.


Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan,* itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda.

Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah,* dan lakukanlah perbuatan yang gagah.


Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda,* bangsa-bangsa rebah dan takluk.

Takhta baginda bertahan selama-lamanya,* tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur.


Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman,* sebab itu baginda diurapi oleh Allah.

Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja.* Pakaian kebesaran baginda harum mewangi.


Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri,* menggembirakan hati baginda.

Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda,* permaisuri berdiri di samping baginda, berhiaskan emas.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.


Ant. 2

Pengantin datang, songsonglah dia!


II

Dengarkanlah, hai putri, perhatikanlah dengan baik,* lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu.

Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu,* sujudlah kepadanya, sebab dialah tuanmu.

Putri kota Tirus datang dengan persem-bahan,* para bangsawan mengharapkan kerelaanmu


Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata,* pakaiannya bersulamkan emas.

Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja,* para putri raja-raja mengiringnya.

Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk,* masuklah mereka ke dalam istana raja.


Para Putera baginda akan melanjutkan kerajaan,* baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi.

Semoga aku memasyhurkan nama baginda turun-temurun,* maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pengantin datang, songsonglah dia!


Ant. 3

Allah telah merencanakan kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Allah telah merencanakan kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


BACAAN SINGKAT (Why 1:4b-5)

Rahmat dan kesejahteraan bagi kamu sekalian dari Allah yang ada sekarang, dahulu dan di masa mendatang; dan dari ketujuh roh yang berdiri di hadapan takhtanya; dan dari Yesus Kristus, saksi Allah yang setia, yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan yang berkuasa atas semua raja di bumi ini. Ia mengasihi kita dan me­lepaskan kita dari dosa dengan darah-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Allah akan mengutus malaikatNya* ke manapun engkau pergi.

U : Allah akan mengutus malaikatNya* ke manapun engkau pergi.

P : Untuk menjaga engkau.

U : Ke manapun engkau pergi.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Allah akan mengutus malaikatNya* ke manapun engkau pergi.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Malaikat mereka selalu meman­dang wajah BapaKu yang ada di surga.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Malaikat mereka selalu meman­dang wajah BapaKu yang ada di surga.


DOA PERMOHONAN

Para malaikat selalu melaksanakan ke­hendak Bapa di surga. Marilah kita semakin rela mendengarkan sabda Allah dan berdoa:


U : Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.


Semoga doa kami membubung ke hadapanMu, ya Tuhan,* seperti asap dupa yang harum mewangi.


Semoga malaikatMu yang kudus Kauutus kepada kami,* untuk menghantarkan persembahan kami ke hadapan hadiratMu.


Semoga bersama para malaikat, kami mewartakan kemuliaan Allah di surga,* dan damai di antara umat manusia seluruh bumi.


Semoga kami pada akhir hidup disongsong oleh para malaikat,* dan dibimbing ke tanah air surgawi.


Semoga panglima Santo Mikael menyambut arwah orang beriman* dan menghantarkan mereka ke dalam cahaya abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, pencipta alam semesta, tugas malaikat dan manusia Kaubagikan dengan bijaksana. Para malaikat tetap meng­abdiMu dan mendampingi Engkau di dunia. Demi Yesus Kristus, Putera­­Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam per­sekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


158 views0 comments

Comentários


bottom of page