top of page

IBADAT SORE Senin, 20 Mei 2024

PERINGATAN SANTA PERAWAN MARIA, BUNDA GEREJA (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH  

Salam bintang laut

Bunda Yesus Kristus

Sebab engkau ikut

Membantu penebus.


Tolonglah yang papa

Bimbinglah yang buta

Hiburlah yang duka

Sembuhkanlah yang luka.


Kami mohon iman

Mohon pengharapan

Supaya bertahan

Dalam cinta Tuhan.


Terpujilah Bapa

Bersama Putra

Serta Roh-Nya pula

Selama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani

 

Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*ya Tuhan, yang bersemayam di Surga.

 

Seperti hamba memandang tuannya,*dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*sampai Ia mengasihani.

 

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh*dan dihina orang yang sombong.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani

 

Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*ketika amarahnya menyalaNyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*ditelan banjir yang meluap-luap.

 

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka*seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan*yang menjadikan langit dan bumi.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya

 

Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†yang telah memberkati kita dalam Kristus*dengan segala berkat rohani di surga.

 

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†sebelum menciptakan jagat raya,*supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

 

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya†dengan perantaraan Yesus Kristus*karena kerelaan kehendakNya.

 

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia†yang dianugerahkanNya kepada kita*dalam Putera yang dikasihiNya.

 

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*dilimpahkanNya kepada kita.

 

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,*sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

 

Untuk menggenapkan segala zaman,†yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*dalam diri Kristus sebagai kepala.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya


BACAAN SINGKAT (Gal 4: 4-5)

Ketika sudah sampai saat yang ditetap­kan Allah, Ia mengutus Putra-Nya. Putra-Nya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan oleh-Nya dan diangkat menjadi anak Allah.


LAGU SINGKAT

P :  Salam Maria penuh rahmat,*Tuhan sertamu.

U : Salam Maria penuh rahmat,*Tuhan sertamu.

P : Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

U : Tuhan sertamu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Salam Maria penuh rahmat,*Tuhan sertamu.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Berbahagialah engkau, Maria, sebab engkau telah percaya. Sabda Tuhan akan terlaksana padamu.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*

yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung  Maria 

Berbahagialah engkau, Maria, sebab engkau telah percaya. Sabda Tuhan akan terlaksana padamu.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersuka ria di hadapan-Nya. Sebab Ia telah merah­mati santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:


U : Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.


Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.


Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.


Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan Putra-Mu,* hiburkanlah orang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.


Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid Putra-Mu.


Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersuka ria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan Allah, kami mohon, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga berkat bantuan Santa Perawan Maria. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup….


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang   kekal.

U : Amin.
163 views0 comments

Comments


bottom of page