top of page

IBADAT SORE Senin, 22 April 2024

HARI BIASA PEKAN IV PASKAH (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH  

Mari kita bergembira

Merayakan hari Paskah

Sambil bernyanyi memuji

Dengan hati tulus murni.


Kristus sudah disalibkan

Dan tubuh-Nya dikurbankan

Darah-Nya yang kita trima

Sungguh menghidupkan kita.


Kristus bangkit dari kubur

Maut kalah hancur lebur

Musuh takluk terbelenggu

Firdaus membukakan pintu.


Terpujilah kristus Tuhan

Kaukalahkan kematian

Engkau dibangkitkan Bapa

Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Barang siapa bersatu dengan Kristus, menjadi ciptaan baru, alleuya.


Mazmur 135 (136)

I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,*kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,*kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,*kekal abadi kasih setiaNya

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar,*kekal abadi kasih setiaNya.

Matahari untuk menguasai siang,*kekal abadi kasih setiaNya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Barang siapa bersatu dengan Kristus, menjadi ciptaan baru, alleuya.


Ant. 2.

Marilah kita mengasihi Allah, sebab Ia lebih dahulu mengasihi kita, Alleluia.


II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,*kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,*kekal abadi kasih setiaNya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,*kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,*kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatNya melintasi padang gurun,*kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,*kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,*kekal abadi kasih setiaNya.

Sihon, raja bangsa Amori,*kekal abadi kasih setiaNya.

Dan Og, raja negeri Basan,*kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,*kekal abadi kasih setiaNya.

Menjadi milik pusaka Israel, hambaNya,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,*kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,*kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Bersyukurlah kepada Allah di surga,*Kekal abadi kasih setiaNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Marilah kita mengasihi Allah, sebab Ia lebih dahulu mengasihi kita, Alleluia.


Ant. 3.

Dari kelimpahan Kristus kita semua menerima rahmat demi rahmat, Alleluia.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†yang telah memberkati kita dalam Kristus*dengan segala berkat rohani di surga.

 

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†sebelum menciptakan jagat raya,*supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

 

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya†dengan perantaraan Yesus Kristus*karena kerelaan kehendakNya.

 

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia†yang dianugerahkanNya kepada kita*dalam Putera yang dikasihiNya.

 

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*dilimpahkanNya kepada kita.

 

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,*sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

 

Untuk menggenapkan segala zaman,†yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*dalam diri Kristus sebagai kepala.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Dari kelimpahan Kristus kita semua menerima rahmat demi rahmat, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 8:1b-3a)

Kita mempunyai seorang imam besar yang duduk di sebelah kanan  takhta Allah yang mahamulia di surga. Ia menjalan­kan ibadat di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Allah dan bukan oleh manusia. sebab setiap imam besar ditetap­kan untuk menyampaikan kurban dan persembahan.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

P  : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Masih ada domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus Kutuntun, dan mereka akan mendengar suaraKu. Maka hanya akan ada satu kawanan dan satu gembala, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*

yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung  Maria 

Masih ada domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus Kutuntun, dan mereka akan mendengar suaraKu. Maka hanya akan ada satu kawanan dan satu gembala, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kemanusiaan Kristus telah dihidupkan oleh Roh kudus, dan karena itu pula Kristus menghidupkan kita. Maka marilah kita berseru dengan hati gembira:


U: Baharuilah dan hidupkanlah semesta alam, ya Tuhan.


Kristus, penyelamat dunia, raja seluruh penciptaan baru, arahkanlah hati kami kepada kerajaan-Mu,* tempat Engkau duduk di sebelah kanan Bapa.


Tuhan Engkau selalu hidup dalam umat pilihan-Mu,* tuntunlah Gereja-Mu kepada seluruh kebenaran berkat dorongan Roh kudus.


Engkau maharahim, tunjukkanlah  belaskasih-Mu kepada orang yang sakit, yang menderita dan menghadapi ajal,* agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kemurahan-Mu.


Kristus cahaya yang takkan pudar, pada sore hari ini kami berbakti kepada-Mu,* dan mohon, agar saudara-saudara kami yang telah meninggal Kausinari dengan cahaya kebangkitan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahatinggi, Putera-Mu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebas­kan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang   kekal.

U : Amin.
103 views0 comments

Kommentare


bottom of page