top of page

IBADAT SORE, Senin 23 Januari 2023

HARI BIASA PEKAN III (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Allah pencipta semesta Yang mengatur segalanya Siang Kauhiasi terang Malam Kaujadikan tenang.


S’moga istirahat kami Membuat kuat kembali Jiwa raga yang tertekan Oleh beban pekerjaan.


Hari mengayunkan langkah Malam mendekatlah sudah Kami menyanyikan lagu Untuk bersyukur padaMu.


Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani

Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,* ya Tuhan, yang bersemayam di Surga.


Seperti hamba memandang tuannya,* dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,* sampai Ia mengasihani.


Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,* sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh* dan dihina orang yang sombong.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani


Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang men-jadikan langit dan bumi.

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,* ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,* ketika amarahnya menyalaNyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,* dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,* ditelan banjir yang meluap-luap.


Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,* menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka* seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,* dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan* yang menjadikan langit dan bumi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang men-jadikan langit dan bumi.


Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya

Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya


BACAAN SINGKAT (Yak 4:11-12)

Saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah! Barangsiapa memfitnah sau-daranya atau menghakiminya, ia men-cela hukum dan main hakim atas hukum. Dan jika engkau main hakim atas hukum, maka engkau bukanlah pelaksana hukum, tetapi hakimnya. Padahal hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau meng-hakimi sesamamu manusia?


LAGU SINGKAT

P : Sembuhkanlah jiwaku,* Sebab aku telah berdosa.

U : Sembuhkanlah jiwaku,* Sebab aku telah berdosa.

P : Aku berkata:Tuhan kasihanilah aku.

U : Sebab aku telah berdosa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Sembuhkanlah jiwaku,* Sebab aku telah berdosa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Aku mengagungkan Tuhan, sebab Allah memperhatikan daku hambaNya yang hina ini.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Aku mengagungkan Tuhan, sebab Allah memperhatikan daku hambaNya yang hina ini.


DOA PERMOHONAN

Kristus hendak menyelamatkan semua manusia. Maka hendaklah kita berdoa kepadaNya dengan tulus ikhlas:

U : Tariklah semua makhluk kepadaMu, ya Tuhan.

Terpujilah Engkau, Tuhan, sebab Engkau telah menebus kami dari perhambaan dosa dengan darahMu yang berharga,* kurniailah kami kebebasan dan kemuliaan Putera Allah.

Curahkanlah rahmatMu kepada uskup kam…., dan kepada semua uskup GerejaMu,* supaya mereka dengan semangat dan gembira hati melakukan tugas pengabdian mereka.

Bimbinglah semua orang yang mencari kebenaran, supaya mereka menemukanNya juga* dan tetap berpegang teguh padanya.

Tuhan, bantulah para yatim piatu, para janda dan semua orang yang kesepian,* supaya mereka mengalami kehadiranMu dan semakin berpaut padaMu.

Terimalah kiranya arwah saudara-saudara kami ke dalam Yerusalem surgawi,* di mana Engkau bersama Bapa dan Roh kudus menjadi segala-galanya untuk semua orang.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, Engkau sudah selayaknya di-sebut cahaya yang tak kunjung pudar. Maka kami mohon kepadaMu sore ini: terangilah kiranya kegelapan hati kami, dan dalam kemurahanMu lupakanlah kejahatan kami. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

181 views0 comments

Comments


bottom of page