top of page

IBADAT SORE Senin, 24 Juni 2024

HARI RAYA KELAHIRAN SANTO YOHANES PEMBAPTIS (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Perkenankanlah kami menyanyikan

Kidung dan madah untuk mengenangkan

Rencana Allah yang tak terperikan

Santo Yohanes.


Utusan tiba datang dari surga

Membawa warta untuk ayahanda

Menjadi bapa di masa tuanya

Tidak tersangka.


Mendengar itu Ia tak percaya

Menjadi bisu tak dapat bicara

Tapi ibumu mengandung putra

Sangat terharu.


Semoga Bapa Yang Mahakuasa

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur umat-Nya

Mulia slamanya. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant.

Elisabet melahirkan putra agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes pembaptis, perintis Tuhan.


Mazmur 14 (15)

Tuhan, siapa boleh menumpang di kemah-Mu,*

siapa boleh tinggal di gunung-Mu yang suci?

Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur,†

yang berkata benar dalam hatinya,*

dan tidak memfitnah dengan lidahnya.

Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya,*

tidak mendatangkan nista kepada sesama.

Yang menjauhi orang berdosa,*

dan memberi hormat kepada yang takwa.

Yang berpegang pada sumpah meskipun rugi,*

tidak meminjamkan uang dengan makan riba.

Yang tak mau memungut uang suap,*

untuk merugikan orang tak bersalah.

Barang siapa berbuat demikian,*

tidak akan goyah selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Elisabet melahirkan putra agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes pembaptis, perintis Tuhan.


Ant. 2.

Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.


Mazmur 111 (112)

Berbahagialan orang takwa*

yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*

keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*

kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang*

menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman,*

ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*

ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*

hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*

ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,†

kebaikannya tetap selama-lamanya,*

kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,†

menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*

usaha orang berdosa akan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan


Ant. 3.

Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.


Kidung (Why 15: 3-4)

Agung dan mengagumkan segala karya-Mu,*

ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakan-Mu,*

ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*

dan tidak memuliakan nama-Mu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†

semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu,*

sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.


BACAAN SINGKAT

Sesuai dengan janji-Nya, Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kedatangan-Nya disiapkan Yohanes dengan berseru kepada seluruh bangsa Israel, agar mereka bertobat dan dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya Yohanes mengatakan: ”Kamu kira siapa saya ini? Saya bukan yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang sesudah saya dan saya tak layak membuka tali sandalnya.”


LAGU SINGKAT

P : Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.

U : Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.

P : Sesudah saya akan datang seorang yang telah mendahului saya.

U : Luruskanlah lorong-Nya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*

yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.


DOA PERMOHONAN

Allah memilih Yohanes pembaptis untuk me­wartakan kerajaan Kristus yang akan datang ke­pada manusia. Marilah kita berdoa dengan gembira:


U : Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.


Engkau memanggil Yohanes sedari rahim bundanya untuk menyediakan jalan bagi Putra-Mu,* semoga kami mengikuti Kristus yang diwartakannya.


Engkau telah memperkenalkan Anakdomba Allah kepada Yohanes,* semoga Gereja memperkenalkan Yesus kepada semua orang zaman ini.


Engkau menghendaki bahwa Kristus bertambah besar, dan pendahulu-Nya semakin kecil, * semoga kami bersedia mengalah kepada orang-orang lain, asal saja Engkau semakin dimuliakan.


Engkau telah menyatakan keadilan dan kebenaran dengan kemartiran Yohanes,* semoga kami berani membela keadilan dan kebenaran.


Ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan terimalah mereka dalam kerajaan terang dan damai.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, Allah umat Israel, Engkau sudah menampil­kan santo Yohanes Pem­­baptis untuk mempersiap­kan bagi Kristus suatu bangsa yang sem­purna. Berilah kami rahmat sukacita sejati dan hantarkan­lah umat-Mu ke jalan damai dan keselamat­an. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam per­sekutu­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

157 views0 comments

Comments


bottom of page