top of page

IBADAT SORE Senin, 28 Maret 2022

Updated: Mar 28, 2022

HARI BIASA PEKAN IV PRAPASKAH


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


MADAH


Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar s’lamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini ingin bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Mazmur 135 (136)

I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,* kekal abadi kasih setiaNya.


Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,* kekal abadi kasih setiaNya

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Matahari untuk menguasai siang,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,* kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.


II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatNya melintasi padang gurun,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,* kekal abadi kasih setiaNya.

Sihon, raja bangsa Amori,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dan Og, raja negeri Basan,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,* kekal abadi kasih setiaNya.

Menjadi milik pusaka Israel, hambaNya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Allah di surga,* Kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.


Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana ke-hendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelang-garan kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana ke-hendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


BACAAN SINGKAT (Rom 12:1-2)

Saudara-saudara, demi kerahiman Allah aku memperingatkan kamu: per-sembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada-Nya, dan apa yang sempurna.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: Anak-mu hidup. Maka ia percaya dengan seluruh keluarganya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: Anak-mu hidup. Maka ia percaya dengan seluruh keluarganya.DOA PERMOHONAN

Tuhan Yesus Kristus telah menyelamat-kan umat-Nya dari dosa. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Yesus, Putra Daud, kasihanilah kami.


Ya Kristus, Engkau telah menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan,* perbaharuilah dan sucikanlah kiranya Gereja-Mu dengan pertobatan.

Guru yang baik, tunjukkanlah kepada kaum muda-mudi jalan yang telah Kautetapkan bagi mereka masing-masing,* agar mereka berani menempuhnya dan menjadi bahagia.

Engkau berbelaskasihan terhadap semua orang yang menderita dan memberi pengharapan dan kesembuhan kepada orang-orang sakit,* bukalah hati kami untuk menghibur mereka.

Semoga kami ingat akan martabat yang kami terima dalam pembaptisan,* sehingga kami hidup bagi-Mu dengan setia.

Berilah damai dan kemuliaan kepada orang yang telah berpulang,* dan terimalah kami kelak bersama mereka dalam kerajaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Ya Tuhan, dunia Kaubaharui dengan karya penebusan-Mu yang me-ngagumkan. Semoga umat-Mu Kau-limpahi dengan bantuan-Mu untuk menghadapi tugasnya di dunia dan mempersiapkan diri akan kebahagiaan di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

99 views0 comments

Comentarios


bottom of page