top of page

IBADAT SORE Senin, 3 Juli 2023

PESTA SANTO THOMAS, RASUL (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Langit bersorak gembira Dan bumi bersukacita Merayakan hari pesta Para rasul yang mulia


Diangkat menjadi duta Bentara warta gembira Mereka dikuasakan Memberikan pengampunan.


S’moga pada akhir zaman Pada saat pengadilan Kami terima lindungan Agar selamat dan aman.


Dimuliakanlah bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan kurnia Kepada kita semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tomas berkata: “Tuan, kami tidak tahu ke mana Tuan pergi; oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalan­nya?” Jawab Yesus: “Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan.”


Mazmur 115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:* “Aku ini sangat tertindas”;

Sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:* “semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas* segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan* sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan* kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku akan sahaya-Mu,* Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu* sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,* di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tomas berkata: “Tuan, kami tidak tahu ke mana Tuan pergi; oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?” Jawab Yesus: “Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan.”


Ant. 2

Tomas, yang juga disebut Didimus, tidak hadir tatkala Yesus datang. Maka murid-murid lainnya berkata kepada­nya: Kami telah melihat Tuhan, alleluia.


Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion* kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa* dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:* “Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,* sebab itu kita bersukacita.

Tuhan telah memulihkan nasib kita,* seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,* akan menuai dengan bersorak-sorai.

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:* ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tomas, yang juga disebut Didimus, tidak hadir tatkala Yesus datang. Maka murid-murid lainnya berkata kepada­nya: Kami telah melihat Tuhan, alleluia.


Ant. 3

Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah, alleluia.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah, alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ef 4: 11-13)

Kristus mengangkat baik rasul mau­pun nabi, baik pewarta Injil maupun gembala dan pengajar umat untuk memper­lengkapi para kudus bagi tugas peng­abdian. Dengan demikian dibangun tubuh Kristus sampai kita semua akhir­nya bersatu dalam iman dan benar-benar mengenal Putera Allah. Maka kita menjadi manusia sempurna dan men­capai taraf ke­dewasaan Kristus yang sepenuh-penuhnya.


LAGU SINGKAT

P : Wartakanlah kemuliaan Allah* Di antara bangsa-bangsa.

U : Wartakanlah kemuliaan Allah* Di antara bangsa-bangsa.

P : Dan karya-Nya yang agung.

U : Di antara bangsa-bangsa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Wartakanlah kemuliaan Allah* Di antara bangsa-bangsa.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Kumasukkan jariku ke dalam bekas paku dan tanganku ke dalam lambung­­­-Nya, kataku: Tuhanku dan Allahku, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Kumasukkan jariku ke dalam bekas paku dan tanganku ke dalam lambung­­­-Nya, kataku: Tuhanku dan Allahku, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar kedua belas rasul. Marilah kita ber­doa kepada Bapa yang mahakuasa bagi umat-Nya:


U : Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.


Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut, menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul,* semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi.


Engkau telah mengutus Putera-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa,* semoga kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani.


Engkau mengutus Putera-Mu untuk menaburkan benih sabda-Mu,* semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati.


Engkau mengutus Putera-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan Dikau dalam darah-Nya,* semoga semua orang hidup dalam damai dengan Dikau dan dengan sesamanya.


Engkau mentakhtakan Putera-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi,* semoga orang beriman yang telah meninggal Kauterima dalam kerajaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami ber­sukacita pada pesta Santo Tomas rasul-Mu yang mengakui Putera-Mu sebagai Allah. Semoga kami se­nantiasa disokong oleh perlindungan­nya dan kelak memperoleh kehidupan karena percaya akan nama Kristus, Putera-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


140 views1 comment

1 comentario


PAULINA PING
PAULINA PING
03 jul 2023

Terima kasih.

Berkat Tuhan senantiasa tercurah.

Me gusta
bottom of page