top of page

IBADAT SORE Senin, 4 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN III PRAPASKAH (U)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani

 

Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*ya Tuhan, yang bersemayam di Surga.

 

Seperti hamba memandang tuannya,*dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*sampai Ia mengasihani.

 

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh*dan dihina orang yang sombong.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.1

Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani

 

Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*ketika amarahnya menyalaNyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*ditelan banjir yang meluap-luap.

 

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka*seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan*yang menjadikan langit dan bumi.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Penolong kita ialah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya

 

Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†yang telah memberkati kita dalam Kristus*dengan segala berkat rohani di surga.

 

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†sebelum menciptakan jagat raya,*supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

 

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya†dengan perantaraan Yesus Kristus*karena kerelaan kehendakNya.

 

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia†yang dianugerahkanNya kepada kita*dalam Putera yang dikasihiNya.

 

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*dilimpahkanNya kepada kita.

 

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,*sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

 

Untuk menggenapkan segala zaman,†yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*dalam diri Kristus sebagai kepala.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Allah telah memilih kita menjadi anakNya dengan perantaraan PuteraNya

 

BACAAN SINGKAT (Rom 12:1-2)

Saudara-saudara, demi kerahiman Allah aku memperingatkan kamu: persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada-Nya, dan apa yang sempurna.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Yesus berjalan melalui tengah-tengah mereka dan pergi.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*

yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Yesus berjalan melalui tengah-tengah mereka dan pergi.


DOA PERMOHONAN

Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Yesus, Putra Daud, kasihanilah kami.


Ya Kristus, Engkau telah menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan,* perbaharuilah dan sucikanlah kiranya Gereja-Mu dengan pertobatan.


Guru yang baik, tunjukkanlah kepada kaum muda-mudi jalan yang telah Kau tetapkan bagi mereka masing-masing,* agar mereka berani menempuhnya dan menjadi bahagia.


Engkau berbelaskasihan terhadap semua orang yang menderita dan memberi pengharapan dan kesembuhan kepada orang-orang sakit,* bukalah hati kami untuk menghibur mereka.


Semoga kami ingat akan martabat yang kami terima dalam pembaptisan,* sehingga kami hidup bagi-Mu dengan setia.


Berilah damai dan kemuliaan kepada orang yang telah berpulang,* dan terimalah kami kelak bersama mereka dalam kerajaan-Mu.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, semoga kerahiman-Mu mem­bersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami tak mungkin selamat. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

150 views0 comments

Comments


bottom of page