top of page

IBADAT SORE Senin, 8 April 2024

HARI RAYA KABAR SUKACITA (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH  

Ketahuilah dunia

Bahwa Tuhan telah tiba

Untuk menebus umat-Nya

Supaya sungguh bahagya.


Nubuat nabi Yesaya

Akhirnya terbukti nyata

Dalam perawan Maria

Yang kini menjadi bunda.


Maria mengandung putra

Karena taat setia

Kepada sabda ilahi

Yang dibawa duta suci.


Terpujilah Tuhan Yesus

Yang dikandung prawan kudus

Berkat kuasa Roh suci

Utusan Bapa surgawi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, sebuah taruk akan timbul dari akarnya. Roh Tuhan akan menaunginya, Alleluia.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan*

sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai barat*

terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita*

yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah*

untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul*

dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, sebuah taruk akan timbul dari akarnya. Roh Tuhan akan menaunginya, Alleluia.


Ant. 2.

Tuhan akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan memerintah selama-lamanya, Alleluia.


Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah Allah-Mu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*

Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*

dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,*

dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju, seperti bulu domba,*

dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,*

siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*

Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,*

ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Tuhan akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan memerintah selama-lamanya, Alleluia.


Ant. 3.

Sabda ilahi yang dari semula lahir dari Bapa, hari ini menjadi menusia untuk kita dan menghampakan diri, Alleluia.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah†

Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*

pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†

dengan mengambil keadaan hamba*

dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†

karena taat sampai mati,*

sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†

dan menganugerahkan kepada-Nya*

nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†

bertekuklah setiap lutut*

di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,†

untuk kemuliaan Allah Bapa:*

Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Sabda ilahi yang dari semula lahir dari Bapa, hari ini menjadi menusia untuk kita dan menghampakan diri, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (1 Yoh 1:1-2)

Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan, tentang sabda hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan mewartakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada pada Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami.


LAGU SINGKAT

P: Sabda menjadi manusia lemah * Dan tinggal di antara kita.

U: Sabda menjadi manusia lemah * Dan tinggal di antara kita.

P : Sejak awal mula Sabda itu bersama Allah.

U: Dan tinggal di antara kita.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U: Sabda menjadi manusia lemah * Dan tinggal di antara kita.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Malaikat Gabriel berkata kepada Maria: Salam engkau yang dirahmati, Tuhan sertamu. Engkau terberkati di antara semua wanita, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*

yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung  Maria 

Malaikat Gabriel berkata kepada Maria: Salam engkau yang dirahmati, Tuhan sertamu. Engkau terberkati di antara semua wanita, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Pada hari ini Bapa kekal mewartakan keselamatan kita kepada Maria dengan perantaraan malaikat-Nya. Mari­­lah kita penuh kepercayaan berdoa:


U: Kurniakanlah rahmat-Mu kepada kami, Ya Tuhan.


Ya Bapa, Engkau telah memilih perawan Maria untuk menjadi bunda Putra-Mu,* kasihanilah semua orang yang merindukan keselamatan Kristus.


Engkau telah mewartakan damai dan sukacita kepada Maria dengan perantaraan malaikat Gabriel,* kurniakanlah selamat, sukacita dan damai sejati kepada seluruh dunia.


Engkau menghendaki sabda-Mu menjadi manusia atas persetujuan Maria dan kuasa Roh Kudus,* bukalah hati kami untuk menyambut Kristus, seperti Maria bersedia menerima Dia.


Engkau mengangkat  orang yang hina-dina dan mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan,* hiburkanlah yang berdukacita, tolonglah yang miskin, bantulah orang yang mendekati ajalnya.


Allah, tak ada hal yang mustahil bagi-Mu, dan Engkau mengerjakan perbuatan besar,* bangkitkanlah kami pada hari terakhir bersama semua orang yang mendahului kami, dan selamatkanlah kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, Bapa kekal, menurut ke­hendak-Mu Sabda telah menjadi manusia. Ia menerima tubuh insani dalam rahim perawan Maria. Kami meng­akui penyelamat kami itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Indahkanlah permohonan kami, se­moga kami mengikuti teladan-Nya se­bagai manusia dan menjadi serupa dengan kodrat ilahi-Nya. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang   kekal.

U : Amin.
238 views0 comments

Comments


bottom of page