top of page

IBADAT SORE, Senin 9 Januari 2023

PESTA PEMBAPTISAN TUHAN (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Putra yang tercinta Engkau datang dari Bapa Membasuh umat beriman Dengan air pembaptisan.


Engkau sudi jadi rendah Serupa kami yang lemah Untuk menguatkan kami Memberi hidup abadi.


Dengarkanlah permohonan

Yang kini kami sampaikan

Terangilah hati kami

Dengan cahaya ilahi.


Terpujilah Kristus Tuhan

Jalan hidup kebenaran

Bersama Bapa dan Roh-Nya

Sepanjang segala masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yohanes pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kanan-Ku,*

sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.” –

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Yohanes pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa.


Ant. 2

Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialan orang takwa*

yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*

keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*

kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang*

menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman,*

ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*

ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*

hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*

ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,†

kebaikannya tetap selama-lamanya,*

kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,†

menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*

usaha orang berdosa akan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api.


Ant. 3

Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit.

Kidung (1Tim 3:16)

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia*

dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat*

dan diwartakan kepada para bangsa.

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia*

dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit.


BACAAN SINGKAT (Kis 10:37-38)

Kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan di seluruh daerah Yudea, sesudah Yohanes mengajarkan, bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi-Nya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus berkeliling di daerah tersebut sambil berbuat baik serta menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, sebab Allah beserta Dia.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan Allah, * Dengarkanlah seruan umat-Mu.

U : Tuhan Allah, * Dengarkanlah seruan umat-Mu.

P : Bukakanlah sumber air kehidupan.

U : Dengarkanlah seruan umat-Mu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Tuhan Allah, * Dengarkanlah seruan umat-Mu.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Kristus Yesus mengasihi kita, dan dengan darah-Nya Ia melepaskan kita dari dosa. Ia mengangkat kitamenjadi raja dan imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamaya.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Kristus Yesus mengasihi kita, dan dengan darah-Nya Ia melepaskan kita dari dosa. Ia mengangkat kitamenjadi raja dan imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamaya.


DOA PERMOHONAN

Penebus kita telah sudi dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Marilah kita berdoa kepada-Nya:

U : Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan.

Kristus, hamba Allah, Engkau diteguhkan dan disayangi oleh Bapa,* Curahkanlah Roh-Mu atas kami.

Kristus, pilihan Allah, batang gelagah yang terkulai tidak Kaupatahkan, dan sumbu yang berkedip-kedip tidak Kaupadamkan,* kasihanilah semua orang yang mencari Engkau dengan tulus ikhlas.

Kristus Putra Allah, Engkau telah ditentukan Bapa sebagai perjanjian umat serta cahaya bagi sekalian bangsa,* bukalah mata orang buta dengan terang iman melalui pembaptisan.

Kristus, penebus manusia, Engkau telah diurapi Bapa dengan Roh Kudus untuk karya keselamatan,* bimbinglah semua orang kepada-Mu, agar mereka melihat Engkau, lalu percaya dan memperoleh hidup abadi.

Kristus, harapan kami, orang yang meringkuk dalam kegelapan Kauhantar kepada cahaya keselamatan,* terimalah arwah saudara-saudara kami kedalam kerajaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Kristus sebagai Putra-Mu yang tercinta, ketika Ia dibaptis dalam sungai Yordan, sementara Roh Kudus turun atas-Nya. Kami mohon, semoga kami selalu setia sebagai anak-anak-Mu, karena sudah dilahirkan kembali dalam air dan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

160 views0 comments

Comentários


bottom of page