top of page

BERKAT DOMINIKAN

Semoga Allah Bapa memberkati kita, semoga Allah Putra menyembuhkan kita, semoga Allah Roh Kudus menerangi kita; dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan Sabda Keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaan-Nya.

Amin

bottom of page