top of page

Peristiwa Terang

Peristiwa Terang
Peristiwa Mulia Pertama
Yesus dibaptis di Sungai Yordan


Peristiwa Mulia Kedua
Yesus Menyatakan Diri-Nya dalam Pesta Nikah di Kana


Peristiwa Mulia Ketiga
Yesus Memberitakan Kerajaan Allah dan Menyerukan Pertobatan


Peristiwa Mulia Keempat
Yesus Menampakan Kemuliaan-Nya di Atas Gunung TaborPeristiwa Mulia Kelima
Yesus Menetapkan Ekaristi


DOA SALAM YA RATU
Salam, Ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangMu yang besar kepada kami. Dan Yesus, PutraMu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah Berdoa: Ya Allah, Putera-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat dan kebangkitan-Nya. Kami mohon, agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin


bottom of page