top of page

IBADAT MALAM Minggu, 4 Desember 2022

HARI MINGGU ADVEN II (U)PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


DOA TOBAT


CARA A

U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.


CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.

U : Sebab kami orang yang berdosa.


P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.

U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.


CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.


P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.


P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.


ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


MADAH

Kristus cahaya mulia kegelapan Kau enyahkan Malam maut tak berdaya Sudah kalah Kau lumpuhkan.


Lindungilah kami Tuhan Selama semalam ini Kami mohon ketenangan Dalam istirahat nanti.


Meski matakan tertidur Semoga hati berjaga Rapi selalu teratur Siap menyambut Rajanya.


Terpujilah Kristus Raja

Bersama Bapa mulia

Dan Roh kudus sumber cinta

Sepanjang segala masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)


Mazmur 4

Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil,† apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku;* kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.


Hai orang-orang besar,* masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia?

Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala* dan minta nasihat mereka?

Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasih-Nya,* Tuhan akan mendengarkan daku, bila aku berseru kepada-Nya.


Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa,* selidikilah batinmu dan mengaduhlah di tempat tidurmu.

Persembahkanlah kurban sejati,* dan percayalah pada Tuhan.


Banyak orang berkata:† “Siapa yang akan menurunkan berkat?* Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan”.

Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan,* lipat gandakanlah panen gandum dan anggur.

Aku hendak membaringkan diri dan tidur* dalam kehadiran-Mu yang menenteramkan;

sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,* yang membuat istirahatku aman sentausa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)


Ant. 2

Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)


Mazmur 133 (134)

Mari pujilah Tuhan,* pujilah semua karya Tuhan!

Hai kamu yang bertugas dalam rumah Tuhan* pada waktu malam,

tadahkanlah tanganmu ke tempat suci* dan pujilah Tuhan!

Semoga Allah Sion memberkati engkau,* Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)


BACAAN SINGKAT (Ul 6:4-7)

Dengarlah hai, Israel: Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaknya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap tenagamu. Semoga per­kataan-perkataan yang hari ini ku­sampaikan kepadamu menetap dalam hatimu dan kau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah atau bergegas di jalan; waktu mau tidur atau hendak bangun.


LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.

U : Ya, Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. (MP.Alleluia)


Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang* dalam damai sejahtera, menurut sabda-Mu.

Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu* yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa* dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.(MP.Alleluia)


DOA PENUTUP

Tuhan, pelindung kami, kunjungilah kami malam ini Semoga besok pagi kami bangun dengan gembira hati untuk merayakan kebangkitan Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang masa.


PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihan-Nya.

U : Amin.

104 views0 comments

Comments


bottom of page