top of page

IBADAT PAGI Jumat, 1 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH (U)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


MADAH

Kristus surya keadilan

Kini fajar Kaudatangkan

Enyahkanlah kegelapan

Tampilkanlah kehidupan.


Semoga pertobatan kami

Di masa Prapaskah ini

Menurunkan rahmat ampun

Atas dosa yang tertimbun


Bila tiba hari Paskah

Perkenankan para hamba

Bersorak kegembiraan

Merayakan kebangkitan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti.Amin

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Hati yang remuk redam takkan Kau-tolak, ya Allah.

 

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*dan cucilah aku dari dosaku.

 

Kusadari pelanggaranku,*dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*dan tepatlah keputusanMu.

 

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

 

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*baharuilah semangat tabah dalam batinku.

 

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*janganlah Kauambil rohMu yang kudus dari padaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*dan berilah aku semangat yang rela.

 

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*maka aku akan memasyurkan keadilanMu.

 

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*kurban bakar yang dipersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*hati remuk redam takkan Kautolak.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Hati yang remuk redam takkan Kau-tolak, ya Allah.

 

Ant. 2

Bila Engkau murka, ya Tuhan, ingatlah akan kerahimanMu.

 

Kidung (Hab 3:2-4, 13,15-19)

Ya Tuhan, aku telah mendengar pesanMu,*aku telah melihat karyaMu yang agung.

Ulangilah dan masyhurkanlah karyaMu di masa kami,*bila Engkau murka, ingatlah akan kerahimanMu.

Allah datang dari gurun Teman,*Allah yang kudus dari gunung Paran.

 

Kegemilangan Allah meliputi cakrawala,*dan bumi penuh pujianNya.

Seri kemuliaanNya bersinar seperti cahaya,†Seperti kilat yang disambarkan tanganNya;*Ia menampakkan kekuasaanNya.

 

Engkau maju berperang untuk membebaskan umatMu,*Engkau menolong raja yang Kauurapi.

Engkau menyeberangi laut dengan kereta perang*melalui lumpur dasar laut.

Batinku gemetar karena berita buruk,*dan bibirku bergetar ketakutan.

Sendi-sendi tulangku menjadi rapuh,*dan langkahku goyah.

Dengan tenang kunantikan hari kesesakan*yang mendatangi bangsa yang menindas kami.

 

Walau pohon ara tidak bertunas,*dan pohon anggur tidak berbuah;

walau penghasilan zaitun tidak memuaskan,*dan ladang tidak memberi panen;

walau domba seekorpun tak ada di kan-dang,*dan tiada ternak di dalam pagar;

namun aku bersuka ria dalam Tuhan,*bersorak-sorai dalam Allah yang menye-lamatkan daku.

 

Tuhan Allahkulah kekuatanku,†kakiku dikuatkanNya laksana kaki rusa,*aku dibimbingNya di jalan terjal.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Bila Engkau murka, ya Tuhan, ingatlah akan kerahimanMu.

 

Ant. 3

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.

 

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*pujilah AllahMu, hai Sion.

 

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*dengan segera firmanNya berlari.

 

DiturunkanNya salju, seperti bulu domba,*dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,*siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.

 

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.

 

BACAAN SINGKAT (Yes 53:11b-12)

Orang saleh itu, hambaKu, akan me-nyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu, Aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya, sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

P : Dari lawan yang memfitnah.

U : Dan dari jerat musuh.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Pemilik kebun anggur akan membinasakan petani-petani yang jahat dan menyewakan kebun kebunnya kepada petani lain, yang akan menyerahkan hasil pada waktunya.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Pemilik kebun anggur akan membinasakan petani-petani yang jahat dan menyewakan kebun kebunnya kepada petani lain, yang akan menyerahkan hasil pada waktunya.


DOA PERMOHONAN

Kristus Tuhan kita telah wafat di salib untuk menghidupkan kita. Patutlah kita bersyukur kepada-Nya dan berdoa dengan tulus hati:


U : Hidupkanlah kami dengan wafat-Mu, ya Tuhan.


Guru dan penyelamat kami, Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu kepada kami, dan memperbaharui kami dengan kemuliaan sengsara-Mu,* semoga kami jangan berkeras hati dalam kejahatan.


Semoga kami hari ini rela mengurangi makanan kami,* untuk menolong saudara-saudara kami yang melarat.


Semoga kami menerima hari pertobatan ini dengan penuh bakti,* dan menyucikannya bagi-Mu dengan karya amal.


Luruskanlah hati kami yang memberontak terhadap-Mu,* dan berilah kami kerelaan dan kebesaran hati.

 

BAPA KAMI 

 

DOA PENUTUP

Allah mahakuasa, semoga tapa suci ini membersihkan kami, agar dengan hati murni kami mencapai keselamatan kekal. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

252 views0 comments

Comments


bottom of page