top of page

IBADAT PAGI Jumat, 21 Juli 2023

HARI BIASA PEKAN XV (H)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


MADAH

Meski Kristus ada di setiap waktu Namun jangan tunda janganlah menunggu Carilah wajahNya sekarang pun juga Tanpa menantikan senja.


Kristus sungguh ada dalam diri kita Meski kita hina meski kita papa Carilah wajahNya serukan namaNya Kita pasti dibimbingNya.


Ya Bapa surgawi tolonglah hambaMu Agar mengikuti Roh kudus selalu Hingga hari ini kami sungguh mampu Mencari wajah PuteraMu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.


Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,* menurut besarnya rahmatMu, hapus-kanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,* dan cucilah aku dari dosaku.


Kusadari pelanggaranku,* dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,* yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,* dan tepatlah keputusanMu.


Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,* dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,* Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.


Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,* basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,* semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.


Palingkanlah wajahMu dari dosaku,* hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,* baharuilah semangat tabah dalam batinku.


Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,* janganlah Kauambil rohMu yang kudus daripadaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu* dan berilah aku semangat yang rela.


Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,* supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,* maka aku akan memasyhurkan keadilanMu.


Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,* supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,* kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,* hati remuk redam takkan Kautolak.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.


Ant. 2

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.


Kidung (Yer 14:17-21)

Mataku bercucuran air mata,* siang malam tiada hentinya.

Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku,* suatu malapetaka yang amat besar.

Bila aku keluar ke padang,* kulihat orang yang ditembusi pedang.

Bila aku masuk kota,* kulihat orang yang merana kelaparan.

Bahkan nabi dan imampun* berkeliaran tanpa tujuan.


Sungguhkah Yehuda Kautolak sama sekali?† Merasa muakkah Engkau terhadap Sion?* Mengapa kami Kaupukul tanpa harapan akan sembuh?

Kami berharap akan selamat, tetapi tak ada kabar baik.* Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan.


Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa,† dan bahwa leluhur kami berbuat jahat.* Sungguh, kami telah berdosa terhadapMu.

Demi kemuliaan namaMu, janganlah menolak kami,† janganlah membiarkan takhtaMu yang mulia dihinakan.* Ingatlah, ya Tuhan, jangan membatalkan perjanjiaanMu dengan kami.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.


Ant. 3

Tuhan itu Allah, kita umatNya, domba penggembalaanNya.


Mazmur 99 (100)

Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,* berbaktilah kepadaNya dengan gembira.

Marilah , menghadap Tuhan dengan suka ria,* ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta dan kita milikNya,* kita umatNya, domba penggembalaanNya.


Masukilah pintu gerbangNya dengan lagu syukur,* pelataranNya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepadaNya, pujilah namaNya,* sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasihNya tetap selama-lamanya,* dan kesetiaanNya turun-temurun.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan itu Allah, kita umatNya, domba penggembalaanNya.


BACAAN SINGKAT (2 Kor 12:9b-10)

Aku senang bermegah atas kelemahan-ku, agar kekuatan Kristus tinggal dalam diriku. Karena itu, demi Kristus, aku senang dan rela dalam kelemahanku, dalam siksaan dan kesukaran, dalam penganiayaan dan dalam kecemasan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.


LAGU SINGKAT

P : Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.

U : Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.

P : Tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh.

U : Di pagi hari.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

U : Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Tuhan telah mengunjungi dan mem-bebaskan umatNya.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Tuhan telah mengunjungi dan mem-bebaskan umatNya.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah lahir, wafat dan bangkit kembali untuk umatNya. Marilah kita menengadah kepadaNya, dan dalam ke-percayaan yang teguh berdoa:


U : Selamatkanlah kami dengan darahMu, ya Tuhan.


Terpujilah Engkau, Yesus, penyelamat manusia, sebab Engkau telah rela menderita sengsara pada salib bagi kami,* dan Engkau telah menebus kami dengan darahMu yang berharga.


Engkau telah berjanji memberi kami air hidup yang memancarkan kehidupan abadi,* maka curahkanlah RohMu kepada semua manusia.


Engkau telah mengutus para muridMu untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa,* maka bantulah mereka meluaskan kemenangan salibMu.


Engkau telah mengikutsertakan orang sakit dan malang dalam penderitaanMu di salib,* maka berilah mereka kekuatan dan ketabahan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Bapa yang mahakuasa, urapilah kiranya hati dan budi kami, supaya kami ber-jalan dalam cahaya kebenaranMu dan selalu mengikuti Engkau sebagai guru dan pemimpin kami. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

221 views0 comments

Comments


bottom of page