top of page

IBADAT PAGI Jumat, 5 Januari 2024

HARI BIASA MASA NATAL (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


MADAH

Marilah kita bernyanyi

Di segala ujung bumi

Bagi Kristus Tuhan kita

Yang lahir dari Maria.

 

la pencipta mulia

Sudi jadi manusia

Yang membebaskan sesama

Janganlah sampai binasa.

 

Jeramilah hamparanNya

Palungan di kandang sunyi

Susu seteguk minumNya

Kristus pelimpah rejeki.

 

Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari perawan

Serta Bapa dan Roh Suci

Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ya Tuhan, terimalah kurban sejati di atas mezbahMu.

 

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*dan cucilah aku dari dosaku.

 

Kusadari pelanggaranku,*dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*dan tepatlah keputusanMu.

 

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

 

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*baharuilah semangat tabah dalam batinku.

 

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*janganlah Kauambil rohMu yang kudus dari padaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*dan berilah aku semangat yang rela.

 

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*maka aku akan memasyurkan keadilanMu.

 

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*kurban bakar yang dipersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*hati remuk redam takkan Kautolak.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Ya Tuhan, terimalah kurban sejati di atas mezbahMu.

 

Ant. 2

Seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan.

 

Kidung (Yes 45:15-26)

Sungguh, Engkaulah Allah yang tersembunyi,*Allah Israel, penyelamat.

 

Semua penyembah berhala malu tersipu-sipu,*pergilah mereka penuh kehinaan.

Tetapi Israel diselamatkan Tuhan,*dengan keselamatan kekal.

Kamu tak akan malu tersipu-sipu,*untuk selama-lamanya.

 

Sebab demikianlah firman Tuhan, pencipta langit,*Dialah Allah yang membentuk dan mengalaskan bumi.

Ia tidak menciptakan bumi kosong,*tetapi sebagai kediaman manusia:

“Akulah Tuhan, tiada yang lain,†Aku tidak berbicara sembunyi-sembunyi,*tidak pernah di tempat yang gelap.

Tidak pernah aku berkata kepada keturunan Yakub:†‘sia-sialah kamu mencari Aku,*Akulah Tuhan, yang berkata benar dan memberitahukan yang lurus.

 

Berhimpun dan marilah, kamu semua*yang diselamatkan dari antara sekalian bangsa.

Bodohlah orang, yang mengusung berhala dari kayu,*yang berseru kepada dewa yang tidak mampu menyelamatkan.

 

Beritahukanlah dan kemukakanlah buktinya, bermufakatlah bersama:†‘Siapakah dari sediakala memaklumkan masa depan ?*Siapa yang sudah lama memberitahu-kannya ?’

Bukankah Aku, Tuhanmu, yang memberi-tahukannya,†tiada Allah lain kecuali Aku,*kecuali Aku tak ada Allah yang benar dan menyelamatkan.

 

Bertobatlah kepadaKu untuk diselamat-kan,*hai segala ujung bumi.

 

Akulah Allah, tiada yang lain,†Aku bersumpah demi diriKu sendiri,*dari mulutKu keluarlah sabda jujur yang tak terbatalkan ini:

‘KepadaKu segala lutut bertekuk,*demi Aku semua lidah bersumpah’.

 

Setiap orang akan berkata: hanya pada Tuhanlah*kemenangan dan kekuatan.

KepadaNya kembali dengan malu*yang dulu melawan Dia.

Oleh Tuhan seluruh keturunan Israel*dinyatakan benar dan dimuliakan.”

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan.

 

Ant. 3

Marilah menghadap Tuhan dengan suka ria.

 

Mazmur 99 (100)

Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*berbaktilah kepadaNya dengan gembira.

Marilah, menghadap Tuhan dengan suka ria*ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta, dan kita milikNya,*kita umatNya, domba penggembalaanNya.

 

Masukilah pintu gerbangNya dengan lagu syukur,*pelataranNya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepadaNya, pujilah namaNya,*sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasihNya tetap selama-lamanya,*dan kesetiaanNya turun-temurun.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Marilah menghadap Tuhan dengan suka ria.


BACAAN SINGKAT (Yes 45:22-24)

Kembalilah kepadaKu, hai ujung-ujung bumi, maka kamu akan selamat. Sebab Aku ini Allah, dan tidak ada yang lain. Aku sudah bersumpah demi diriKu, sabda yang jujur keluar dari mulutKu, sumpah yang takkan dibatalkan. Kepada­Ku bertekuklah setiap lutut, dan demi Aku setiap lidah bersumpah.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memaklumkan,*Alleluya, alleluya.

U : Tuhan memaklumkan,*Alleluya, alleluya.

P : PenyelamatanNya.

U : Alleluya, alleluya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan memaklumkan,* Alleluya, alleluya.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Tuhan mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Tuhan mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah mengutus Kristus sebagai cahaya para bangsa. Marilah kita berdoa kepadaNya dan berkata:


U : Bapa kami, dengarkanlah kami.


Luaskanlah GerejaMu,* agar kemuliaan PutraMu semakin dinyatakan kepada semua orang.


Bapa abadi, Engkau telah menghantar banyak orang bijaksana kepada PutraMu,* nyatakanlah Dia kepada semua orang yang mencari kebenaran.


Panggillah para bangsa masuk ke dalam cahayaMu yang mulia,* agar demi nama Yesus setiap lutut bertekuk.


Utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenanMu, * agar lnjil diwartakan kepada kaum miskin, dan pengampunanMu dimaklumkan.


Anugerahkanlah penebusan yang sempurna kepada semua orang yang telah meninggal,* agar mereka bergembira atas kemenangan yang diperoleh Kristus PutraMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah dengan kelahiran Putra-Mu telah mulai tampak hasil karya penyelamatan­-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar dengan bimbingan Putra-Mu kami dapat memperoleh kemuliaan yang Kaujanji­kan. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

302 views1 comment

1 Comment


Randolph Lojingau
Randolph Lojingau
Jan 04

Tq

Like
bottom of page