top of page

IBADAT PAGI Kamis, 23 Juni 2022

HARI RAYA KELAHIRAN SANTO YOHANES PEMBAPTIS (P)




PEMBUKAAN

P : Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujianMu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Anak-domba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.


Ant.

Marilah kita menyembah Anak-domba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.


Ant.

Marilah kita menyembah Anak-domba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.


Ant.

Marilah kita menyembah Anak-domba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.

Marilah kita menyembah Anak-domba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.

Marilah kita menyembah Anak-domba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah kita menyembah Anak-domba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.


MADAH

O sungguh mulia dan sangat berjasa Tak kenal noda murni tanpa cela Engkau pertapa dan martir perkasa Nabi utama.


Tiada insan menyamai anda Yang diizinkan menjadi bentara Merintis jalan-Nya bahkan diminta Membaptis Tuhan.


Kami semua mohon dengan tulus Agar kaubina pada jalan lurus Siap siaga menyambut penebus Dengan gembira.


Semoga Bapa Yang Mahakuasa

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur umat-Nya

Mulia selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR


Ant. 1

Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.


Mazmur 62 (63), 2-9

Ya Allah, Engkaulah Allahku,* aku mencari Engkau.

Hatiku haus dan rindu akan Dikau,* seperti tanah kering dan tandus merindukan air.

Demikian aku ingin memandangkan Engkau di tempat kediamanMu* untuk merasakan kekuatan dan kemuliaanMu.

Sebab kasih setiaMu lebih baik dari pada hidup,* bibirku memegahkan Dikau.


Aku akan memuji Engkau seumur hidupku,* menadahkan tangan kepadaMu.

Hatiku Kaukenyangkan dengan santapan lezat,* mulutku memuji Engkau sambil bersyukur.

Di tempat tidurku aku memuji Engkau,* aku merenungkan Dikau sepanjang malam.

Sebab Engkau yang menolong aku,* di bawah naungan sayapMu aku bersorak.

Jiwaku melekat padaMu,* tangan kananMu menopang aku.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.


Ant. 2

Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.


Kidung (Dan 3:57-88.56)

Pujilah Tuhan, segala karya Tuhan,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan , seluruh isi surga,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, segala air di atas langit,* angkasa raya Tuhan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,* segala bintang di langit, luhurkanlah Dia.


Pujilah Tuhan, hujan dan embun,* angin dan taufan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, api dan panas terik,* hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, kabut dan gerimis,* halilintar dan awan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, siang dan malam,* terang dan gelap, luhurkanlah Dia.


Pujilah Tuhan, seluruh bumi,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, gunung dan bukit,* segala yang tumbuh di bumi, luhurkanlah Dia,

Pujilah Tuhan, segala mata air,* lautan dan sungai, luhurkanlah Dia,

Pujilah Tuhan, segala yang hidup di dalam air,* unggas di udara, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, binatang buas dan jinak,* semua manusia, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, umat Israel,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, para imam,* semua pelayanNya, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan,orang yang takwa,* semua yang suci dan rendah hati, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, Ananya, Azarya dan Misael,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.


Marilah kita memuji Bapa, Putera, dan Roh Kudus,* memuji dan meluhurkan Dia selama-lamanya.

(tanpa Kemuliaan)

Ant. 2

Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.


Ant. 3

Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.


Mazmur 149

Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru,* pujilah Dia dalam himpunan umatNya.

Hendaknya Israel bergembira atas Penciptanya,* dan warga Sion bersukacita atas Rajanya.

Hendaknya mereka memuji namaNya dengan tari-tarian,* bermazmur bagiNya dengan rebana dan kecapi.

Sebab Tuhan berkenan kepada umatNya,* memahkotai yang hina-dina dengan keselamatan.


Hendaknya orang takwa bersuka ria atas kejayaannya,* bersorak-sorai dengan gembira.

Hendaknya mereka memuji Tuhan dengan suara lantang* sambil memegang pedang yang tajam.

Begitu hendaklah mereka membalas kejahatan para bangsa* dan menjatuhkan hukuman kepada mereka;

membelenggu para rajanya* dan mengikat pemukanya dengan rantai besi.

Dengan demikian terlaksana keputusan Allah;* tugas terhormat bagi umatNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.


BACAAN SINGKAT (Mal 4: 5-6)

Aku akan mengutus nabi Elia kepada­mu, sebelum hari Tuhan tiba, hari yang besar dan dahsyat. Ia akan men­dekatkan hati para leluhur kepada anak-anak­nya, dan hati para anak ke­pada leluhurnya, jangan sampai Aku datang untuk mem­binasakan dunia.


LAGU SINGKAT

P : Ia akan besar di hadapan Tuhan* Dan penuh dengan Roh Kudus.

U : Ia akan besar di hadapan Tuhan* Dan penuh dengan Roh Kudus.


P : Ia akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.

U : Dan penuh dengan Roh Kudus.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Ia akan besar di hadapan Tuhan* Dan penuh dengan Roh Kudus.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Zakharia, penuh dengan Roh Kudus, bernubuat katanya: Terpujilah Tuhan Allah Israel.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Zakharia, penuh dengan Roh Kudus, bernubuat katanya: Terpujilah Tuhan Allah Israel.


DOA PERMOHONAN

Yesus Kristus telah mengutus Yohanes untuk menyediakan jalan bagi Tuhan. Marilah kita dengan penuh percaya berdoa:


U : Kristus, kunjungilah kami laksana fajar cemerlang.


Pada kedatangan-Mu Yohanes melonjak kegembiraan dalam rahim Elisabet,* gembirakanlah hati kami dengan kedatangan-Mu di dunia ini.

Engkau telah menunjukkan jalan pertobatan kepada kami dengan kehidupan dan pewartaan Yohanes pembaptis,* arahkanlah hati kami kepada perintah-perintah kerajaan-Mu.

Engkau menghendaki kedatangan-Mu diwartakan oleh manusia,* utuslah pewarta Injil ke seluruh dunia.

Engkau rela dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan untuk memenuhi segala perintah Bapa,* semoga kami giat memajukan kebenaran-Mu dengan mentaati undang-undang kerajaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, Allah umat Israel, Engkau sudah menampil­kan santo Yohanes Pem­­baptis untuk mempersiap­kan bagi Kristus suatu bangsa yang sem­purna. Berilah kami rahmat sukacita sejati dan hantarkan­lah umat-Mu ke jalan damai dan keselamat­an. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam per­sekutu­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

256 views0 comments

Comments


bottom of page