top of page

IBADAT PAGI Kamis, 23 Mei 2024

HARI BIASA PEKAN VII (H)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,

menghormati-Nya dengan pujian.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita.


Tuhanlah Allah yang agung,merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tangan-Nya,

Puncak gunung pun milik-Nya.Milik-Nyalah laut,

Dia membuatnya,daratanpun buatan tangan-Nya.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita.


Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.

Dialah Allah kita, kita umat-Nya,

Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita.


Hari ini dengarkanlah suara-Nya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

 Ant.

Marilah menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita.


MADAH

Bapa penguasa waktu

Lihat kini fajar baru

Mulai memancarkan sinar

Lambang cahaya yang benar.

 

Rahmat baru ditawarkan

Terselubung kejadian

Yang menyampaikan undangan

Untuk berbakti berkurban.

 

Kami sambut kesempatan

Melayani Kristus Tuhan

Yang hadir dalam sesama

Tersembunyi namun nyata.

 

Smoga pengabdian kami

Dijiwai Roh ilahi

Dijadikan karya Putera

Demi kemuliaan Bapa. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR 

Ant. 1

Tuhan cinta padamu, hai Yerusalem.

 

Mazmur 86 (87)

Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus,*Tuhan cinta padamu.

Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub*berfirman dalam dirimu:

 

“Mesir dan Babel akan Kudaftar*antara mereka yang mengakui Aku.

Bahkan Filistea, Tirus, dan Etiopia*akan termasuk warga negara Sion.”

Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan:†“Orang ini dan orang itu kelahiran Sion,*Allah yang mahatinggi menyentosakanNya.”

 

Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa:*”Inipun dilahirkan di Sion.”

Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion*akan bernyanyilah dan menari-nari.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan cinta padamu, hai Yerusalem.

 

Ant. 2

Tuhan datang dengan kekuasaan, dan jarahan dibawaNya serta.

 

Kidung (Yes 40:10-17)

Lihat, Allah Tuhan kita datang dengan kekuasaan,*Ia menaklukan segala-galanya!

Jarahan dibawanya serta,*dan tanda kemenangan diarak di hada-panNya.

 

Seperti seorang gembala*Tuhan mengumpulkan dan membimbing kawananNya.

Ia membopong anak domba dalam pelukan tanganNya*dan menuntun induknya penuh perha-tian.

 

Siapa yang menakar air laut dengan cidukan tangan,*mengukur langit dengan jengkal jari ?

Siapa menyukat segala debu bumi dengan takaran,†menimbang gunung dengan dacing*atau bukit dengan neraca?

 

Siapa yang mengatur roh Tuhan*atau memberi petunjuk kepadaNya sebagai penasihat?

Dengan siapa Tuhan berunding untuk memperoleh kebijaksanaan,†untuk belajar keadilan dan menimba pengetahuan,*untuk mengetahui jalan yang paling baik?

 

Sungguh, para bangsa bagaikan setitik air pada pinggir timba,†bagaikan sebutir debu pada neraca,*sungguh, pulau-pulau tidak lebih berat dari tepung halus.

 

Semua hutan tidak cukup kayu bakarnya untuk kurban bakaran,*dan segala margasatwa tidak cukup untuk persembahan.

Di hadapan Tuhan segala bangsa tidak berarti apa-apa,*bagi Tuhan mereka hampa dan ketiadaan belaka.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Tuhan datang dengan kekuasaan, dan jarahan dibawaNya serta.

 

Ant. 3

Agungkanlah Tuhan Allah kita, ber-sembahsujudlah di hadapan gunungNya yang kudus

 

Mazmur 98 (99)

Tuhan meraja, gemetarlah para bangsa;†Tuhan bertakhta di atas singgasana, goncanglah bumi,*agunglah Tuhan di Sion.

Tuhan agung, mengatasi segala bangsa;†dimuliakanlah namaMu, Allah yang agung dan dahsyat ;*kuduslah Tuhan.

 

Raja mahakuasa, pencinta hukum,*Engkau sendirilah yang menegakkan keadilan.

Hukum dan keadilan dalam bangsa Yakub,*Engkaulah yang menegakkannya.

 

Agungkanlah Tuhan, Allah kita,†bersembahsujudlah di depan tumpuan kakiNya;*kuduslah Tuhan.

 

Musa dan Harun termasuk imamNya†dan Samuel termasuk orang yang menyerukan namaNya;*mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka.

 

Dari dalam tiang awan Tuhan berfirman kepada mereka;*mereka berpegang pada perintahNya, pada hukum yang diberikanNya.

 

Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka,†Engkaulah Allah yang mengampuni mereka,*namun Engkau membalas perbuatannya yang jahat.

Agungkanlah Tuhan, Allah kita,*bersembahsujudlah di hadapan gunungNya yang kudus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Agungkanlah Tuhan Allah kita, bersem-bahsujudlah di hadapan gunungNya yang kudus.

 

BACAAN SINGKAT (1 Ptr 4:10-11)

Hendaklah kamu saling melayani sesuai dengan kurnia yang kamu peroleh masing-masing. Sebab kamu ditugaskan untuk membagikan rahmat Allah yang beraneka ragam. Kalau seorang ber-bicara baiklah ia menyampaikan sabda Allah. Kalau seorang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang di-anugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus.

 

LAGU SINGKAT

P : Aku berseru dengan segenap hati,*Kabulkanlah doaku, ya Tuhan.

U : Aku berseru dengan segenap hati,* Kabulkanlah doaku, ya Tuhan.

P : PeraturanMu akan kupelihara.

U : Kabulkanlah doaku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Aku berseru dengan segenap hati,*Kabulkanlah doaku, ya Tuhan.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Marilah kita mengabdi kepada Tuhan dengan berlaku kudus, maka Ia akan membebaskan kita dari tangan musuh.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*putera Daud, hamba-Nya.

Seperti dijanjikan-Nya dari sediakala,*dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita*dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut*dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.

 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,*berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Marilah kita mengabdi kepada Tuhan dengan berlaku kudus, maka Ia akan membebaskan kita dari tangan musuh.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa membimbing dan memelihara umatNya. Marilah kita bersyukur kepadaNya dan dengan gembira berseru:

 

U : Terpujilah Engkau, Tuhan, selama-lamanya.

 

Bapa yang mahamurah, kami memuji Engkau karena cinta kasihMu, sebab luhurlah karyaMu ketika menciptakan kami,* dan lebih luhur lagi karyaMu ketika membaharui kami.

 

Pada permulaan hari ini curahkanlah ke dalam hati kami keinginan untuk mengabdi Engkau,* supaya kami tetap memuliakan Dikau dengan pikiran dan perbuatan.

 

Sucikanlah hati kami dari setiap keinginan jahat,* agar kami selalu memperhatikan kehendakMu.

 

Bukalah kiranya hati kami terhadap keperluaan saudara-saudara kami dan semua orang lain,* supaya kami mencintai mereka semua sebagai saudara.

 

BAPA KAMI 

 

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, terangilah kiranya bangsa-bangsa yang meringkuk dalam kegelapan maut. Sinarilah mereka dengan terang cahayaMu, yang telah terbit laksana fajar cemerlang, yaitu Yesus Kristus, Putera dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


234 views0 comments

Comments


bottom of page