top of page

IBADAT PAGI Rabu, 20 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


MADAH

Para nabi mewartakan

Kedatangan Kristus Tuhan

Yang membawa kes’lamatan

Melimpahkan kesukaan.

 

Kristus datang ke dunia

Pada pertama kalinya

Lahir untuk mengasihi

Bukan untuk menghakimi.

 

Kristus akan datang lagi

Untuk menganugerahi

Para hamba yang setyawan

Mahkota keabadian.

 

Kami mohon kepadaMu

Ya Yesus Kristus Tuhanku

Semoga kami selalu

Mencari Dikau melulu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kepada-Mu kuarahkan hatiku, ya Tuhan, datanglah dan lepaskanlah aku, ke­pada-Mu aku berlindung.


Mazmur 85 (86)

Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku,*sebab aku miskin dan bersengsara.

Peliharalah aku, karena aku mengasihi Engkau,*selamatkanlah hambaMu yang percaya kepadaMu.

 

Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhanku,*kepadaMulah aku berseru sepanjang hari.

Gembirakanlah hati hambaMu,*sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku,*Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaMu.

 

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*perhatikanlah suara permohonanku.

Pada hari kesesakan aku berseru kepadaMu,*sebab Engkau pasti menjawab aku.

 

Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku,*tak ada karya yang setara dengan karyaMu.

Segala bangsa akan datang menyembah Engkau*dan akan memuliakan namaMu, ya Tuhanku.

Sungguh agung Engkau dan megah karyaMu,*Engkaulah Allah, dan tiada lain.

 

Ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan,*agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati.

Aku bersyukur kepadaMu dengan segenap hatiku, ya Allah, Tuhanku,*dan memuliakan namaMu untuk selama-lamanya.

Sebab kasih setiaMu berlimpah terhadapku,*Engkau melepaskan daku dari alam maut.

 

Ya Allah ,orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku,†segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku,*mereka tidak mengindahkan Dikau.

Tetapi Engkaulah Allah, penyayang dan pengasih,†Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia*perhatikan dan kasihanilah aku!

Curahkanlah kekuatanMu kepada hambaMu*dan selamatkanlah Putera sahayaMu.

 

Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku,†supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu,*semoga Engkau menolong dan menghibur aku, ya Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Kepada-Mu kuarahkan hatiku, ya Tuhan, datanglah dan lepaskanlah aku, ke­pada-Mu aku berlindung.


Ant. 2

Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau, ya Tuhan, dan nyatakanlah kebenaran para nabi­-Mu.


Kidung (Yes 33:13-16)

“Hai kamu yang jauh, dengarkanlah warta tentang karyaKu,*hai kamu yang dekat, saksikanlah keperkasaanKu.”

Orang berdosa di Sion terkejut,*orang jahat diliputi kegentaran:

“Siapa di antara kita dapat bertahan dekat api yang membasmi,*siapa di antara kita dapat tinggal dekat nyala api abadi?”

 

Yang hidup jujur dan berbicara benar,*yang tidak memeras dan tidak mau disuap.

Yang tidak suka mendengar rencana pembunuhan,*yang menutup mata agar tidak melihat kejahatan.

 

Orang itu akan hidup aman sentosa,†kediamannya dalam benteng yang kuat*makanan tersedia, minuman terjamin.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau, ya Tuhan, dan nyatakanlah kebenaran para nabi­-Mu.


Ant. 3

Berbaliklah sejurus, ya Tuhan, jangan­­lah lambat mendatangi hamba-hamba­-Mu.


Mazmur 97 (98)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*sebab Ia telah melakukan karya agung.

 

TanganNya mengerjakan keselamatan,*dan lenganNya merebut kemenangan.

Tuhan telah memaklumkan penyelamatanNya*dan menyatakan keadilanNya di hadapan para bangsa.

Tuhan mengingat kasih dan kesetiaanNya*terhadap umat Israel .

Segala penjuru bumi telah menyaksikan*penyelamatan Allah kita.

 

Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*bersorak gembira dan bernyanyilah.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan memetik kecapi,*dengan kecapi dan lagu merdu;

dengan meniup nafiri dan sangkakala,*bersoraklah di hadapan Tuhan, rajamu.

 

Bergemuruhlah hendaknya laut seisinya,*bumi dan semua penghuninya.

Hendaklah segala sungai bertepuk tangan,*dan gunung-gemunung bersorak gembira di hadapan Tuhan.

Sebab Tuhan datang menguasai dunia,†Ia menguasai dunia dengan adil*dan para bangsa dengan jujur.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Berbaliklah sejurus, ya Tuhan, jangan­­lah lambat mendatangi hamba-hamba­-Mu.


BACAAN SINGKAT (Yes 7:14b-15)

Lihatlah, seorang gadis akan mengandung dan melahirkan. Anaknya akan diberi nama Imanuel; ia akan makan dadih dan madu, sampai tahu menolak ke­jahatan dan memilih kebaikan.


LAGU SINGKAT

P : Kristus, Putra Allah yang hidup,* Kasihanilah kami.

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,* Kasihanilah kami.

P : Engkaulah yang akan datang ke dunia.

U : Kasihanilah kami.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,* Kasihanilah kami.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Gabriel, malaikat Tuhan, diutus kepada Perawan Maria yang ber­tunangan dengan Yusuf.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Gabriel, malaikat Tuhan, diutus kepada Perawan Maria yang ber­tunangan dengan Yusuf.


DOA PERMOHONAN

Sabda Allah telah sudi hidup di antara kita, agar kita melihat kemuliaanNya. Karena pengharapan ini marilah kita berseru dengan gembira:


U : Sertailah kami, ya lmmanuel.


Raja yang adil dan jujur,* belalah hak kaum miskin dan orang yang tertindas.


Raja damai, Engkau mengubah pedang menjadi bajak, dan tombak menjadi sabit,* ubahlah kedengkian kami menjadi kerukunan, dan kecurangan kami menjadi kelurusan.


Engkau tidak mengadili seturut pandangan mata,* selamilah hati nurani umat kepunyaanMu.


Pada saat Engkau datang di atas awan dengan kekuasaanMu yang agung,* himpunkanlah kami di hadapanMu tanpa noda.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, Perawan Tak Bernoda telah me­nerima kabar malaikat dan meng­an­­dung Putra-Mu dengan ke­kuatan Roh Kudus. Semoga kami meng­ikuti teladan Perawan Maria dan mentaati kehendak­-Mu dengan ren­dah hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

221 views0 comments
bottom of page