top of page

IBADAT PAGI Sabtu, 24 Desember 2022

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)PEMBUKAAN

P : Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujianMu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Hari ini kamu tahu bahwa Tuhan datang, dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.


Ant.

Hari ini kamu tahu bahwa Tuhan datang, dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.


Ant.

Hari ini kamu tahu bahwa Tuhan datang, dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.


Ant.

Hari ini kamu tahu bahwa Tuhan datang, dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.

Hari ini kamu tahu bahwa Tuhan datang, dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.

Hari ini kamu tahu bahwa Tuhan datang, dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Hari ini kamu tahu bahwa Tuhan datang, dan besok kamu melihat kemuliaan-Nya.


MADAH

Para nabi mewartakan Kedatangan Kristus Tuhan Yang membawa kes’lamatan Melimpahkan kesukaan.


Kristus datang ke dunia Pada pertama kalinya Lahir untuk mengasihi Bukan untuk menghakimi.


Kristus akan datang lagi Untuk menganugerahi Para hamba yang setyawan Mahkota keabadian.


Kami mohon kepadaMu Ya Yesus Kristus Tuhanku Semoga kami selalu Mencari Dikau melulu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Hai Betlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, sebab dari padamulah akan tampil se­orang pemimpin yang meng­­gembala­kan umatKu Israel.


Mazmur 91 (92)

Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan,* memuji namaMu, Allah yang mahatinggi;

mewartakan kasihMu pagi hari* dan kesetiaanMu di waktu malam;

dengan membunyikan gambus dan kecapi,* dengan iringan celempung.


Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karyaMu yang agung,* aku bersorak-sorai karena perbuatan tanganMu.

Betapapun agung pekerjanMu, ya Tuhan,* betapa luhur segala rencanaMu.

Orang bodoh tidak dapat menyadarinya,* orang dungu tidak akan mengerti.

Biarpun orang jahat meriap seperti rumput,† dan orang durhaka berkembang pesat,* namun mereka akan binasa selama-lamanya.

Sedangkan Engkau, ya Tuhan,* Engkau luhur selama-lamanya.


Sebab para musuhMu akan binasa,* para penjahat Kaucerai-beraikan.

Tetapi aku Kaujadikan kuat seperti banteng,* dan Kauurapi dengan minyak yang harum mewangi.


Orang jujur bertumbuh bagaikan palma,* berkembang bagaikan pohon jati.

Mereka ditanam dekat bait Tuhan,* bertunas di pelataran rumah Allah.

Pada masa tuapun mereka masih berbuah* dan tetap subur dan segar.

Mereka mewartakan, betapa adillah Tuhan pelindungku,* tak ada kecurangan padaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Hai Betlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, sebab dari padamulah akan tampil se­orang pemimpin yang meng­­gembala­kan umatKu Israel.


Ant. 2

Angkatlah mukamu, sebab penye­lamat­­­­­mu sudah dekat.


Kidung (Yeh 36:24-28)

Aku akan menghimpunkan kamu dari antara semua bangsa,* dan menghantar kamu kembali ke tanah airmu.

Aku akan mereciki kamu dengar air suci,† maka sucilah kamu dari segala kenajisan,* dan kamu akan Kulepaskan dari semua berhalamu.


Kamu akan kuberi hati yang baru,* dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Hati yang membatu akan Kuambil dari batinmu,* dan kamu akan Kuberi hati yang lembut.

RohKu akan Kucurahkan ke dalam batinmu* sehingga kamu hidup menurut ketetapanKu dan melaksanakan hukumKu.


Maka kamu akan mendiami tanah* yang telah Kuanugerahkan kepada leluhurmu.

Dan kamu akan menjadi umatKu,* dan Aku menjadi Allahmu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Angkatlah mukamu, sebab penye­lamat­­­­­mu sudah dekat.


Ant. 3

Esok hari kamu akan diselamatkan, sabda Tuhan, Allah segala kuasa.


Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,* betapa mulia namaMu di seluruh bumi!


KeagunganMu luhur mengatasi langit,† mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagiMu,* untuk membungkam musuh dan lawanMu.

Jika kupandang langitMu, karya jariMu,* bulan dan bintang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,* siapakah dia sehingga Kaupelihara?


Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,* Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tanganMu,* segala-gala Kautundukkan kepadanya:

Domba, sapi,dan ternak semuanya,* hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan di laut,* semuanya yang melintasi arus lautan.


Tuhan, Allah kami,* betapa mulia namaMu di seluruh bumi!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Esok hari kamu akan diselamatkan, sabda Tuhan, Allah segala kuasa.


BACAAN SINGKAT (Yes 11:1-2a)

Sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, sebuah taruk akan timbul dari akar­nya. Roh Tuhan akan menaunginya, roh kebijaksanaan dan pengertian, roh pe­nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takwa; takwa itu laksana nafas bagi­nya.


LAGU SINGKAT

P : Satu hari lagi,* Tuhan akan melebur dosa kita.

U : Satu hari lagi,* Tuhan akan melebur dosa kita.

P : Penyelamat dunia akan menguasai kita.

U : Tuhan akan melebur dosa kita.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Satu hari lagi,* Tuhan akan melebur dosa kita.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Ketika itu tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan putranya yang sulung.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Ketika itu tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan putranya yang sulung.


DOA PERMOHONAN

Dari semula Allah Bapa telah bermaksud menyelamatkan bangsaNya. Marilah kita berdoa dan berkata:


U : Peliharalah rakyatMu, ya Tuhan.

Ya Allah, Engkau telah menjanjikan raja adil kepada bangsaMu,* peliharalah kekudusan GerejaMu.

Ya Allah, condongkanlah hati manusia kepada sabdaMu,* dan kuatkanlah kaum beriman dalam kekudusan yang sejati.

Ya Allah, peliharalah kami dalam cinta kasih RohMu,* agar kami memperoleh belaskasihan PutraMu yang akan datang.

Ya Allah yang mahamurah, perkuatlah kami hingga akhir,* sampai hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan Yesus, datanglah segera, jangan berlambat. Semoga kami, yang mengharapkan kemurahan-Mu, Kauh­ibur dengan kedatanganmu. Sebab Engkau­lah pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

184 views0 comments

Comments


bottom of page