top of page

IBADAT PAGI Sabtu, 27 April 2024

HARI BIASA PEKAN IV PASKAH (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


Mazmur 94 (95)

Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita

.Menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,

menghormati-Nya dengan pujian.

Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Tuhanlah Allah yang agung,

merajai segala dewa.Dasar bumi terletak di tangan-Nya,

Puncak gunung pun milik-Nya.

Milik-Nyalah laut, Dia membuatnya,

daratanpun buatan tangan-Nya.

 Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan,

pencipta kita.Dialah Allah kita,

kita umat-Nya,

Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya.

 Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Hari ini dengarkanlah suara-Nya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

 Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

 Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang,

selalu,dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Tuhan sungguh bangkit, Alleluia.


MADAH

Fajar menyingsinglah sudah

Langit menggemakan madah

Bumi bersorak-sorailah

Neraka mengaduh kalah.


Kala raja nan perkasa

Menggempur markas neraka

Menggilas kuasa maut

Dengan gagah tanpa maut.


Meskipun tertutup batu

Dijaga banyak serdadu

Namun pemenang yang luhur

Bangkit mulia dari kubur.


Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang bangkit tak terkalahkan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulia kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Betapa agung pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Alleluia.


Mazmur 91 (92)

Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan,*memuji namaMu, Allah yang mahatinggi;

mewartakan kasihMu pagi hari*dan kesetiaanMu di waktu malam;

dengan membunyikan gambus dan kecapi,*dengan iringan celempung.

 

Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karyaMu yang agung,*aku bersorak-sorai karena perbuatan tanganMu.

Betapapun agung pekerjanMu, ya Tuhan,*betapa luhur segala rencanaMu.

Orang bodoh tidak dapat menyadarinya,*orang dungu tidak akan mengerti.

Biarpun orang jahat meriap seperti rumput,†dan orang durhaka berkembang pesat,*namun mereka akan binasa selama-lamanya.

Sedangkan Engkau, ya Tuhan,*Engkau luhur selama-lamanya.

 

Sebab para musuhMu akan binasa,*para penjahat Kaucerai-beraikan.

Tetapi aku Kaujadikan kuat seperti banteng,*dan Kauurapi dengan minyak yang harum mewangi.

 

Orang jujur bertumbuh bagaikan palma,*berkembang bagaikan pohon jati.

Mereka ditanam dekat bait Tuhan,*bertunas di pelataran rumah Allah.

Pada masa tuapun mereka masih berbuah*dan tetap subur dan segar.

Mereka mewartakan, betapa adillah Tuhan pelindungku,*tak ada kecurangan padaNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Betapa agung pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Alleluia.


Ant. 2

Aku akan mereciki kamu dengan air suci, Alleluia.


Kidung (Yeh 36:24-28)

Aku akan menghimpunkan kamu dari antara semua bangsa,*dan menghantar kamu kembali ke tanah airmu.

Aku akan mereciki kamu dengar air suci,†maka sucilah kamu dari segala kenajisan,*dan kamu akan Kulepaskan dari semua berhalamu.

 

Kamu akan kuberi hati yang baru,*dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Hati yang membatu akan Kuambil dari batinmu,*dan kamu akan Kuberi hati yang lembut.

RohKu akan Kucurahkan ke dalam batinmu*sehingga kamu hidup menurut ketetapanKu dan melaksanakan hukumKu.

 

Maka kamu akan mendiami tanah*yang telah Kuanugerahkan kepada leluhurmu.

Dan kamu akan menjadi umatKu,*dan Aku menjadi Allahmu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Aku akan mereciki kamu dengan air suci, Alleluia.


Ant. 3

Semuanya milikmu, tetapi kamu milik Kristus, dan Kristus milik Allah, Alleluia.


Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,*betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

 

KeagunganMu luhur mengatasi langit,†mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagiMu,*untuk membungkam musuh dan lawanMu.

Jika kupandang langitMu, karya jariMu,*bulan dan bintang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,*siapakah dia sehingga Kaupelihara?

 

Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,*Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tanganMu,*segala-gala Kautundukkan kepadanya:

Domba, sapi,dan ternak semuanya,*hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan di laut,*semuanya yang melintasi arus lautan.

 

Tuhan, Allah kami,*betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Semuanya milikmu, tetapi kamu milik Kristus, dan Kristus milik Allah, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Rom 14:7-9)

Tak seorangpun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, dan tak seorangpun mati bagi dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup, kita hidup bagi Tuhan, dan kalau kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi baik dalam hidup , maupun dalam mati, kita tetap milik Tuhan. Karena dengan maksud inilah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang yang mati.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.

U : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluya, alleluya.

P  : Sesudah disalibkan bagi kita.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Apabila Gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota yang tak dapat layu, Alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.


Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hamba-Nya.


Seperti dijanjikan-Nya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus.


Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.


Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita*

dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.


Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.


Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.


Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,*

berkat pengampunan dosa mereka.


Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.


Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Apabila Gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota yang tak dapat layu, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Pada hari terakhir, Kristus akan mem­bangkit­kan semua orang yang telah di­puaskan dengan sabda dan tubuh-Nya. Marilah kita berdoa dengan gembira hati:


U:  Berilah kami damai dan sukacita, ya Tuhan.


Putera Allah, karena kebangkitan-Mu Engkau berkuasa memberi kehidupan,* berkatilah dan kuduskanlah kami serta semua saudara-Mu.


Engkau telah menganugerahkan damai dan kegembiraan kepada semua orang yang percaya kepada-Mu,* semoga kami berlaku sebagai putera cahaya dan bergenbira atas  kemenangan-Mu.


Teguhkanlah iman kepercayaan umat-Mu yang mengembara di dunia ini,* agar mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan-Mu.


Engkau telah masuk ke dalam kemuliaan Bapa melalui penderitaan yang dahsyat ,* ubahkanlah kedudukan orang yang bersedih menjadi kegembiraan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, sempurna­kanlah rahmat Paskah dalam diri kami yang telah Kauperbarui dalam pembaptis­an kudus. Semoga dengan bantuan­-Mu kami dapat menghasilkan buah melimpah dan mencapai sukacita kekal. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


270 views0 comments

Σχόλια


bottom of page