top of page

IBADAT PAGI Sabtu, 30 September 2023

PERINGATAN SANTO HIERONIMUS, IMAM (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan.


MADAH

Guru abadi Kristus Tuhan kami Satu-satunya guru bijaksana Yang menyampaikan sabda kehidupan Kepada insan.


Dengarkan kami Gembala sejati Semoga Gereja Kauberi cahaya Supaya rela menyiarkan warta Kabar gembira.


Kauberi kami pujangga teruji Yang menerangi budi serta hati Supaya kami lebih menyelami Kasih ilahi.


Semoga ia yang kini berpesta

Menghantar kami ke hidup yang suci

Hingga akhirnya kami bahagia

Di alam baka. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Pagi-pagi buta aku bangun dan mohon pertolonganMu.


Mazmur 118 (119), 145-152

Aku berseru dengan segenap hati, ya Tuhan, jawablah aku,* ketetapanMu hendak kupegang.

Aku berseru kepadaMu: selamatkanlah aku!* PerintahMu akan kutepati.


Pagi-pagi buta aku telah bangun dan memohon pertolonganMu,* aku berharap pada firmanMu.

Semalam-malaman mataku tertuju kepadaMu* untuk merenungkan janjiMu.


Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setiaMu,* ya Tuhan, hidupkanlah aku seturut hukumMu.

Orang yang mengejar aku semakin mendekat,* mereka menjauh dari hukumMu.


Tetapi Engkau mendekat, ya Tuhan,* dan segala perintahMu benar.

Sejak lama aku mengakui ketetapanMu,* sebab Engkau menetapkannya dari sediakala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Pagi-pagi buta aku bangun dan mohon pertolonganMu.


Ant. 2

Tuhan kekuatan dan sumber penyelamatanku, Dialah Allahku, Dia hendak kupuji.


Kidung (Kel 15:1-4a.8-13.17-18)

Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab teramat luhurlah Ia,* kuda dan penunggangnya dilemparkanNya ke dalam laut.


Tuhanlah kekuatan dan sumber penyelamatanku,* Dialah AllahKu, Dialah hendak kupuji.

Allah dan bapaku, kuluhurkan Dia,* pejuang yang perkasa, Tuhanlah namaNya.

Ke dalam laut dicampakkanNya kereta Firaun dan tentaranya,* ke dalam laut dibenamkanNya pejuang pilihan Mesir .


Nafas kemurkaanMu meniup-niup laut,† sampai ombaknya menjulang bagaikan tembok,* dan arusnya mengental di tengah laut.

Musuh berteriak: ” Mari kita kejar sampai dapat,* lalu kita membagi-bagi jarahan sepuas-puasnya.

Mari kita menghunus pedang,* mari kita tumpas mereka!”

Tetapi Kautiupkan nafasMu,† maka laut menutup mereka,* laksana timah mereka tenggelam dalam ombak yang dahsyat.


Siapa seperti Engkau diantara dewata, ya Tuhan,† siapa seperti Engkau termashyur dan kudus,* ditakuti karena karya yang mengagumkan!

Engkau mengulurkan tangan, mereka ditelan bumi.† Dengan kasih setia Kaubimbing bangsaMu yang Kautebus,* kekuatanMu menghantarkan mereka ke tempat kediamanMu yang kudus.


UmatMu Kaubawa dan Kautempatkan* di atas gunung, milik pusakaMu.

Tempat itu Kaujadikan kediamanMu,† tempat kudus yang telah Kaubuat, ya Tuhan;* Tuhan memerintah selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan kekuatan dan sumber penyelamatanku, Dialah Allahku, Dia hendak kupuji.


Ant. 3

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.


Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,* megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.

Sebab besar kasihNya kepada kita,* kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (Kebij 7:13-14)

Aku telah mempelajari kebijaksanaan dengan tulus ikhlas dan mewartakan­nya dengan rela hati. Keluhurannya tidak kusembunyikan. Sebab ke­bijaksana­­an itu amat berharga bagi manusia, dan orang yang mem­peroleh­nya menjadi sahabat Allah.


LAGU SINGKAT

P : Kebijaksanaan orang suci,* Dikenangkan turun-temurun.

U : Kebijaksanaan orang suci,* Dikenangkan turun-temurun.

P : Nama mereka harum selamanya.

U : Dikenangkan turun-temurun.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kebijaksanaan orang suci,* Dikenangkan turun-temurun.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kilau kemilau laksana bintang abadi.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kilau kemilau laksana bintang abadi.


DOA PERMOHONAN

Kristus, gembala yang baik, telah me­nyerahkan nyawa bagi domba-domba­-Nya. Marilah kita memuji Dia dan berdoa:


U : Gembalakanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, engkau menunjukkan belaskasihan dan cinta-Mu melalui gembala-gembala umat-Mu,* janganlah berhenti berbelaskasih terhadap kami melalui usaha mereka.


Kristus, Engkau melanjutkan tugas peng-gembalaan umat dalam diri wakil-wakil-Mu,* semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka.


Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umat-Mu,*semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami.


Kristus, Engkau mendidik kawanan-Mu dengan kebijaksanaan dan cinta kasih para kudus-Mu,*teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah sumber pengetahuan dan ke­benar­an, dalam hati santo Hieronimus imam­-Mu telah Kautanamkan cinta mesra ter­hadap Kitab Suci. Semoga umat-Mu semakin menimba kekuatan dari sabda­-Mu dan mendapatkan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Yesus Kritus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

333 views1 comment

1 comentário


Marcellina M. Mudji
Marcellina M. Mudji
30 de set. de 2023

Salam

Curtir
bottom of page