top of page

IBADAT SORE Jumat, 15 Desember 2023

HARI BIASA PEKAN II ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia

Cahaya kami semua

Kristus penebus ilahi

Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka

Kar’na umatMu berdosa

Syukurlah Engkau berkenan

Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa

Engkau jadi manusia

Lahir dari bunda murni

Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah

Bapa dan Putera Allah

Bersama Roh mahamulya

Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

 

Mazmur 114 (116A, 1-9)

Tuhan mengasihi aku,*Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,*bila aku berseru kepadaNya.

 

Jerat maut meliliti aku,†utusan pratala menyergap aku,*aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:*Ya Tuhan, bebasakanlah aku.

 

Berbelaskasihanlah Tuhan dan adil,*Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,*dari kesesakan aku diselamatkanNya.

 

Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,*sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,*Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini*di hadapan wajah Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

 

Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:*darimanakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,*yang menjadikan langit dan bumi.

 

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,*yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur*yang menjaga Israel.

 

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,*Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,*maupun bulan di waktu malam.

 

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,*Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.

 

Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (2Ptr 3:8b-9)

Untuk Tuhan satu hari sama dengan seribu tahun, dan seribu tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak akan me­nangguhkan janjiNya, seperti disangka beberapa orang. Tetapi Tuhan masih bersabar dengan kamu, karena Ia meng­hendaki agar tak seorang pun binasa, melainkan semuanya bertobat kembali.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*


Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Kamu akan menimba dengan suka ria dari sumber keselamatan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Kamu akan menimba dengan suka ria dari sumber keselamatan.


DOA PERMOHONAN

Kristuslah gembala dan pembimbing hati kita. Marilah kita berkata dengan penuh kepercayaan:


U : Peliharalah umatMu, ya Tuhan.


Gembala kawanan Allah yang baik,* datanglah untuk mempersatukan seluruh kawananMu di dalam GerejaMu.


Ya Tuhan, berilah pertolongan kepada para gembala umatMu yang sedang mengembara ini,* agar mereka menggembalakan kawananMu dengan tekun hingga saat kedatanganMu.


Pilihlah dari antara umatMu orang yang menjadi bentara sabdaMu,* untuk mewartakan lnjilMu sampai ke ujung bumi.


Kasihanilah semua orang yang bersusah payah dan yang putus asa ditengah jalan,* supaya mereka bertemu dengan seorang sahabat yang suka menolong.


Perlihatkanlah kemuliaanMu dalam perjamuan surgawi,* kepada mereka yang mendengarkan sabdaMu di dunia ini.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, perkenankanlah umatMu selalu berjaga sambil menanti­kan kedatangan PutraMu yang tunggal. Semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang, kami dapat menyongsongNya dengan pelita bernyala. Sebab Dialah Putra­Mu dan pengantara kami, yang hidup,…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


107 views0 comments

Comments


bottom of page