top of page

IBADAT SORE Jumat, 16 Juni 2023

HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta alam semesta Kristus penebus dunia Engkau sebagai cahaya Memancarkan cinta Bapa.


Sepanjang masa hidup-Mu Engkau berbakti selalu Siap untuk menyerahkan Seluruh jiwa dan badan.


Pengabdian-Mu yang murni Akhirnya Kaumahkotai Dengan pengurbanan diri Di puncak gunung Kalvari.


Dimuliakanlah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan cinta-Nya Bagi hamba-Nya semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah di­tinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah di­tinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya.


Ant. 2.

Belajarlah daripada-Ku, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hati­mu akan tenang.


Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,* dalam lingkungan orang jujur dan ditengah umat.

Agunglah karya Tuhan,* layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,* keadilan-Nya tetap selamanya.

Perbuatan-Nya yang agung pantas dikenang,* Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikan-Nya santapan,* Ia selalu ingat akan perjanjian-Nya.

Kepada umat-Nya Ia membuktikan kekuasaan-Nya* dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tangan-Nya,* segala titah-Nya teguh.

Perintah-Nya ditetapkan untuk selama-lamanya,* diberikan dengan tulus dan jujur.

Dianugerahkan-Nya keselamatan kepada umat-Nya,† diikat-Nya perjanjian untuk selama-lamanya,* kudus dan dahsyatlah nama-Nya.

Sikap yang takwa itu pangkal kebijaksanaan,† besarlah ganjaran bagi orang yang berpegang padanya,* terpujilah Tuhan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Belajarlah daripada-Ku, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hati­mu akan tenang.


Ant. 3.

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-domba-Ku dan menyerahkan nyawa bagi mereka.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepada-Nya* nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-domba-Ku dan menyerahkan nyawa bagi mereka.


BACAAN SINGKAT (Ef 2: 4-7)

Demi cinta-Nya yang amat besar Allah telah mengasihi kita dengan kerahim­an yang berlimpah. Kita yang sudah mati karena dosa telah dihidupkan Allah bersama Kristus dan telah di­selamatkan demi rahmat Kristus. Bersama Kristus Yesus pula kita di­bangkitkan, dan bersama Dia kita di­takhtakan dalam surga. Dengan demikian dalam masa mendatang Allah dapat menyatakan kekayaan rahmat­-Nya yang berlimpah karena kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.


LAGU SINGKAT

P : Kristus mengasihi kita *Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.

U : Kristus mengasihi kita *Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.

P : Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah Bapa-Nya.

U : Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Kristus mengasihi kita *Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Tuhan telah menyambut kita, hamba-hambaNya demi kasih sayangNya yang besar.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Tuhan telah menyambut kita, hamba-hambaNya demi kasih sayangNya yang besar.


DOA PERMOHONAN

Terpujilah Allah, sebab Ia mengabulkan doa kaum hina-dina dan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Marilah kita berdoa kepadaNya dengan penuh kepercayaan:


U : Tunjukkanlah kerahimanMu kepada kami, ya Tuhan.

Tuhan, Bapa kami yang mahamurah, kami berdoa kepadaMu bagi anggota-anggota umatMu yang berduka-cita,* sebab Kristus telah mengurbankan diri bagi mereka.

Lepaskanlah orang yang terbelenggu, anugerahkanlah terang kepada yang buta,* bantulah para janda dan yatim piatu.

Perlengkapilah semua orang beriman dengan senjata iman dan kasih,* agar dapat bertahan melawan tipu muslihat setan.

Dampingilah kami, ya Tuhan, pada saat kematian kami,* agar kami terdapat setia dan berpulang dalam damai.

Hantarlah orang-orang mati kepada cahaya yang Kau diami,* agar mereka memandang Engkau selama-lamanya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, PuteraMu telah memberi kami teladan kesabaran dan ketabahan waktu menderita sengsara. Semoga kami juga sanggup menghadapi penderitaan dengan sabar dan memanggul salib dengan tabah. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah se-panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


110 views0 comments

Comments


bottom of page