top of page

IBADAT SORE Jumat, 22 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria

Sambutlah Sabda mulia

Yang berasal dari Bapa

Pangkal kes’lamatan kita.

 

Kar’na kuasa Roh Suci

Engkau jadi bunda murni

Dan mendapat kehormatan

Jadi kediaman Tuhan.

 

Bersoraklah isi surga

Bersama bangsa semua

Tuhan sudah sudi datang

Menyelamatkan yang hilang.

 

Terpujilah Yesus Tuhan

Sepanjang segala zaman

Bersama Bapa dan RohNya

Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Allah akan datang dari Libanon, kemuliaan­nya bersinar laksana cahaya.

 

Mazmur 134 (135)

I

Pujilah nama Tuhan,*pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*di pelataran rumah Allah kita.

 

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,*dan Israeal sebagai milik pusakaNya.

 

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,*di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,†memanahkan kilat yang menyertai hujan,*menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

 

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar*dan membunuh raja-raja yang kuat:

 

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Allah akan datang dari Libanon, kemuliaan­nya bersinar laksana cahaya.

 

Ant. 2

Hai langit, turunkanlah embunmu, hai awan, hujankanlah Raja adil. Hai bumi, bukakanlah dirimu dan tumbuh­kanlah penyelamat.

 

II

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,*ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun!

Sebab Tuhan membela hak umatNya*dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.

 

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,*juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*dan juga semua yang percaya pada mereka.

 

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

 

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*Tuhan yang diam di Yerusalem!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Hai langit, turunkanlah embunmu, hai awan, hujankanlah Raja adil. Hai bumi, bukakanlah dirimu dan tumbuh­kanlah penyelamat.

 

Ant. 3

Hai Israel, siaplah untuk menyongsong Tuhan, sebab Ia datang.

 

Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Hai Israel, siaplah untuk menyongsong Tuhan, sebab Ia datang.


BACAAN SINGKAT (2Ptr 3:8b-9)

Untuk Tuhan satu hari sama dengan seribu tahun, dan seribu tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak akan me­nangguhkan janjiNya, seperti disangka beberapa orang. Tetapi Tuhan masih bersabar dengan kamu, karena Ia meng­hendaki agar tak seorang pun binasa, melainkan semuanya bertobat kembali.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Datanglah, ya Tuhan, raja para bangsa, selamatkanlah umat manusia yang Kauciptakan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Datanglah, ya Tuhan, raja para bangsa, selamatkanlah umat manusia yang Kauciptakan.


DOA PERMOHONAN

Kristuslah gembala dan pembimbing hati kita. Marilah kita berkata dengan penuh kepercayaan:


U : Peliharalah umatMu, ya Tuhan.


Gembala kawanan Allah yang baik,* datanglah untuk mempersatukan seluruh kawananMu di dalam GerejaMu.


Ya Tuhan, berilah pertolongan kepada para gembala umatMu yang sedang mengembara ini,* agar mereka menggembalakan kawananMu dengan tekun hingga saat kedatanganMu.


Pilihlah dari antara umatMu orang yang menjadi bentara sabdaMu,* untuk mewartakan lnjilMu sampai ke ujung bumi.


Kasihanilah semua orang yang bersusah payah dan yang putus asa ditengah jalan,* supaya mereka bertemu dengan seorang sahabat yang suka menolong.


Perlihatkanlah kemuliaanMu dalam perjamuan surgawi,* kepada mereka yang mendengarkan sabdaMu di dunia ini.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, Engkau menaruh perhatian kepada nasib kami, manusia yang ter­jerumus dalam perangkap maut. Maka Engkau mengutus Putra-Mu untuk me­nebus kami. Semoga kami percaya dengan bakti ikhlas akan penjelmaan­nya, dan dipersatukan dengan Dia, penebus kami, yaitu Yesus Kristus, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


96 views0 comments

Comments


bottom of page