top of page

IBADAT SORE Jumat, 26 April 2024

HARI BIASA PEKAN IV PASKAH (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Mari kita bergembira

Merayakan hari Paskah

Sambil bernyanyi memuji

Dengan hati tulus murni.


Kristus sudah disalibkan

Dan tubuh-Nya dikurbankan

Darah-Nya yang kita trima

Sungguh menghidupkan kita.


Kristus bangkit dari kubur

Maut kalah hancur lebur

Musuh takluk terbelenggu

Firdaus membukakan pintu.


Terpujilah kristus Tuhan

Kaukalahkan kematian

Engkau dibangkitkan Bapa

Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Demikian besar cinta Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan Putra-Nya yang tunggal, Alleluia.


Mazmur 144 (145)

I

Aku mengagumkan Dikau, ya Allah, rajaku,*aku memuliakan namaMu selama-selamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,*dan memuji namaMu selama-lamanya.

 

Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,*keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,*dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,*kemegahanMu akan kukidungkan.

 

KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,*dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,*dan keadilanMu akan kuumumkan.

 

Tuhan itu pengasih dan penyayang,*lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,*penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.

 

Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,*dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaanMu yang mulia*dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia,*dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya*dan pemerintahanMu turun-temurun.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Demikian besar cinta Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan Putra-Nya yang tunggal, Alleluia.


Ant. 2.

Agung dan mulialah Raja abadi yang tak dapat mati, Alleluia.


II

Tuhan setia dalam semua sabdaNya,*penuh kisah dalam segala karyaNya.

Tuhan menopang semua orang yang jatuh,*dan menegakkan semua orang yang tertunduk.

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan,*Engkau memberi mereka makan pada waktunya.

Engkau membuka tanganMu*dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup.

 

Tuhan adil dalam segala tindakanNya,*penuh kasih setia dalam segala karyaNya.

Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadaNya,*yang berseru kepadaNya dengan tulus hati.

Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa,*Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.

Tuhan memelihara semua orang yang mengasihiNya,*tetapi yang berbuat jahat dibinasakanNya.

 

Semoga aku mewartakan pujian Tuhan,*dan segala makhluk memuliakan namaNya selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Agung dan mulialah Raja abadi yang tak dapat mati, Alleluia.


Ant. 3.

Tuhanlah kekuatan dan pujaanku, Dialah keselamatanku, Alleluia.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Tuhanlah kekuatan dan pujaanku, Dialah keselamatanku, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 5:8-10)

Meskipun Kristus Putra Allah, Ia belajar menjadi taat dalam penderitaan-Nya. Dan sesudah Ia sendiri, mencapai kesempurnaan, Ia telah menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepada-Nya. Ia memang dipanggil oleh Allah menjadi imam agung seperti Melkisedek.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

P  : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Gembala yang baik mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Gembala yang baik mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita meluhurkan Kristus, jalan, kebenaran dan kehidupan, dan berseru:


U:  Putera Allah yang hidup, berkatilah umat-Mu.


Kami berdoa kepada-Mu, ya Kristus, bagi para pelayan umat-Mu, agar dalam membagi-bagikan roti kehidupan,* merekapun menimba kekuatan dari padanya.


Kami berdoa bagi seluruh umat kristen, agar mereka hidup pantas sepadan dengan panggilannya,* dan senantiasa berusaha memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai.


Kami berdoa bagi pemerintah kami, agar menjalankan tugasnya dengan adil dan murah hati,* sehingga terciptalah suasana damai dan kerukunan di antara para bangsa.


Kami berdoa bagi diri kami sendiri, agar kami Kauperkenankan kelak memuji Engkau di tengah himpunan para kudus,* bersama dengan saudara-saudara kami yang telah berpulang.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, pokok kebebasan dan keselamatan kami, Engkau telah menebus kami dengan darah Putra-Mu. Dengarlah permohonan kami, supaya kami memperoleh hidup dalam Engkau dan menikmati keselamatan yang kekal. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


118 views0 comments

Comments


bottom of page