top of page

IBADAT SORE Jumat, 26 Januari 2024

PERINGATAN SANTO TIMOTIUS DAN TITUS, USKUP (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kita semua gembira

Sambil mengenangkan jasa

Para gembala Gereja

Yang cinta pada umatnya.


Jiwa raga seluruhnya

Dibaktikan dengan nyata

Supaya kawanan Tuhan

Sungguh terjamin dan aman.


Segala mara bahaya

Ditangkis gagah perkasa

Mereka tak kenal lelah

Melayani umat Allah.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.

 

Mazmur 134 (135)

I

Pujilah nama Tuhan,*pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*di pelataran rumah Allah kita.

 

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,*dan Israeal sebagai milik pusakaNya.

 

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,*di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,†memanahkan kilat yang menyertai hujan,*menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

 

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar*dan membunuh raja-raja yang kuat:

 

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.

 

Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, bermazmurlah bagi namaNya yang indah.

 

II

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,*ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun!

Sebab Tuhan membela hak umatNya*dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.

 

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,*juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*dan juga semua yang percaya pada mereka.

 

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

 

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*Tuhan yang diam di Yerusalem!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, bermazMurlah bagi namaNya yang indah.

 

Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.

 

Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.

 

BACAAN SINGKAT  (1 Ptr 5: 1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemulia­an yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawan­­an Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan suka rela seturut ke­hendak Allah. Jangan mencari ke­untungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang di­percayakan kepadamu. Tetapi hen­dak­lah kamu men­jadi teladan bagi kawanan­mu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemulia­an yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.

 P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

 U: Dan mendoakan mereka.

 P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

 U: Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Marilah kita berlaku adil dan saleh, sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Marilah kita berlaku adil dan saleh, sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubung¬an mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U: Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci, *semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya- -Mu.


Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa, *maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.


Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka, * maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.


Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus, * semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.


Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu, * maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, dalam kehinaan salib menjadi nyata betapa agung kebijaksanaanMu. Semoga kami dengan jelas melihat kemuliaan sengsara PuteraMu, sehingga kami penuh harapan selalu berbangga atas salibNya. Sebab Dialah PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


82 views0 comments

Comments


bottom of page