top of page

IBADAT SORE Jumat, 29 April 2022

PERINGATAN SANTA KATARINA DARI SIENA, PERAWAN & PUJANGGA GEREJA (P)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


MADAH

Yesus mahkota perawan Yang dikandung bunda Tuhan Prawan tunggal yang berputra Dengarkanlah doa hamba.


Di tengah taman berbunga Teriring paduan dara Sebagai Pengantin mulya Yang mengajar mempelai-Nya.


Kemanapun Engkau pergi Para prawan mengikuti Merdu melambungkan lagu Bernadah-madah selalu.


Dipuji dimulyakanlah

Bapa dan Putra Allah

Serta Roh penghibur umat

Sepanjang segala abad. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan membebaskan jiwaku dari kesesakan maut, Alleluia.


Mazmur 114 (116A, 1-9)

Tuhan mengasihi aku,* Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,* bila aku berseru kepadaNya.


Jerat maut meliliti aku,† utusan pratala menyergap aku,* aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:* Ya Tuhan, bebasakanlah aku.


Berbelaskasihanlah Tuhan dan adil,* Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,* dari kesesakan aku diselamatkanNya.


Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,* sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,* Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini* di hadapan wajah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Tuhan membebaskan jiwaku dari kesesakan maut, Alleluia.


Ant. 2.

Tuhan melindungi umat-Nya bagaikan biji mata, Alleluia.


Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:* darimanakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,* yang menjadikan langit dan bumi.


Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,* yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur* yang menjaga Israel.


Tuhan menjaga dan menaungi kamu,* Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,* maupun bulan di waktu malam.


Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,* Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,* sekarang dan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2.

Tuhan melindungi umat-Nya bagaikan biji mata, Alleluia.


Ant. 3.

Tuhanlah kekuatan dan pujaanku, Dialah keselamatanku, Alleluia.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3.

Tuhanlah kekuatan dan pujaanku, Dialah keselamatanku, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 7,32-34)

Seorang yang tidak beristeri me­musatkan perhatian pada perkara-perkara Tuhan, bagaimana ia dapat me­nyenangkan Tuhan. wanita yang tidak bersuami atau seorang perawan me­musat­kan perhatian pada perkara Tuhan, supaya kudus tubuh dan jiwanya.


LAGU SINGKAT

P : Para perawan dihantar kepada raja penuh kegembiraan,* Alleluia, Alleluia.

U : Para perawan dihantar kepada raja penuh kegembiraan,* Alleluia, Alleluia.


P : Mereka dihantar ke bait Allah.

U : Alleluia, Alleluia


P : Kemuliaan kepada Bapa,dan Putra dan Roh kudus

U : Para perawan dihantar kepada raja penuh kegembiraan,* Alleluia, Alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Di manapun juga santa Katarina selalu mencari Allah dan me­nemukan­-Nya, ia memiliki Allah karena mencintai-Nya dengan sepenuh hati, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Di manapun juga santa Katarina selalu mencari Allah dan me­nemukan­-Nya, ia memiliki Allah karena mencintai-Nya dengan sepenuh hati, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus berkenan pada para hamba­-Nya yang hidup sebagai perawan demi kerajaan surga. Maka dengan hati gembira kita memanjatkan doa kepada Kristus:


U: Yesus, raja para perawan, dengarkanlah kami.


Kristus, Engkau memilih Gereja sebagai mempelai-Mu yang tercinta,* berikanlah kemurnian dan kesucian kepada gereja.

Kristus, Engkau disambut oleh para perawan suci dengan pelita yang bernyala,* semoga pelita iman kami tetap bernyala.

Tuhan, Gereja senantiasa berusaha untuk tetap setia pada-Mu,* berikanlah iman yang kuat dan murni kepada segenap umat kristen.

Engkau telah menggembirakan umat-Mu pada pesta perawan santa Katarina dari Siena,* semoga kami senantiasa bergembira berkat doanya.

Engkau telah menerima para perawan suci masuk dalam perjamuan nikah di surga,* terimalah juga arwah-arwah orang beriman dalam perjamuan surgawi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Allah mahapengasih, hati santa Katarina Kaukobarkan dangan cinta ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan mengabdikan diri kepada Gereja. Semoga berkat doa per­mohonan­nya umat-Mu tetap diikut­sertakan dalam penebusan Kristus dan bersuka ria melihat kemuliaan­-Nya. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

112 views0 comments

Comments


bottom of page