top of page

IBADAT SORE Jumat, 8 Desember 2023

HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIKANDUNG TANPA NODA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Ya Maria Bunda Tuhan Pelindung para perawan Engkaulah pintu surgawi Jaminan harapan kami.


Bagaikan bakung yang murni Di tengah belukar duri Engkau sungguh mengagumkan Melimpahkan penghiburan.


Laksana bintang kejora Di gelora samudera Engkau menghantarkan kami Ke dalam hidup abadi.


Terpujilah Allah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang mencurahkan kurnia Kepadamu, ya Maria. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Akan Kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita, antara keturun­anmu dengan keturunannya.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:* “Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri* di gerbang-Mu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun* sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,* suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan* sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,* kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:* ”Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu* dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku* aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,* aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Akan Kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita, antara keturun­anmu dengan keturunannya.


Ant. 2

Tuhan telah mengenakan padaku dandanan keselamatan dan menyelu­bungi aku dengan pakaian kebenaran.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,* sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,* sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,† pergi tidur larut malam* dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan* kepada orang yang dicintai-Nya.

Putra-putera sungguh anugerah Tuhan,* dan buah kandungan sungguh ganjaran-Nya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,* demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi* tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,* tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan telah mengenakan padaku dandanan keselamatan dan menyelu­bungi aku dengan pakaian kebenaran.


Ant. 3

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.


BACAAN SINGKAT (Rom 5:20-21)

Dosa semakin bertambah, rahmat semakin melimpah lagi. Seperti dosa men­datangkan maut, demikianlah rahmat mendatangkan hidup abadi karena kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kita.


LAGU SINGKAT

P : Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan,* sebab Engkau membebaskan daku.

U : Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan,* sebab Engkau membebaskan daku.

P : Engkau tidak membiarkan musuh bersukacita atas kemalanganku.

U : Sebab Engkau membebaskan daku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan,* sebab Engkau membebaskan daku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersuka ria di hadapan­-Nya. Sebab la telah merah­mati Santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:


U : Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.


Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.


Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.


Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan Putra-Mu,* hiburkanlah orang yang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.


Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid Putra-Mu.


Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersukaria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, kesucian tertinggi, untuk menyedia­kan kediaman yang pantas bagi Putra-Mu Engkau telah me­melihara Santa Maria terhadap segala cela mulai dari awal hidupnya. Setiap noda Kau­jauhkan dari padanya meng­ingat pahala kemati­an Putra-Mu kelak. Semoga berkat doa Maria kami pun sampai kepada­-Mu dengan suci murni. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Peng­­antara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


163 views0 comments

Comments


bottom of page