top of page

IBADAT SORE Jumat, 8 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN III PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.

 

Mazmur 134 (135)

I

Pujilah nama Tuhan,*pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*di pelataran rumah Allah kita.

 

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,*dan Israeal sebagai milik pusakaNya.

 

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,*di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,†memanahkan kilat yang menyertai hujan,*menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

 

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar*dan membunuh raja-raja yang kuat:

 

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.

 

Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, bermazmurlah bagi namaNya yang indah.

 

II

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,*ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun!

Sebab Tuhan membela hak umatNya*dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.

 

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,*juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*dan juga semua yang percaya pada mereka.

 

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

 

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*Tuhan yang diam di Yerusalem!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, bermazMurlah bagi namaNya yang indah.

 

Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.

 

Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.

 

BACAAN SINGKAT (Yak 5:16.19-20)

Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. sebab doa tekun seorang jujur amat sakti. saudara-saudaraku, jika seorang di antara kamu menyimpang dari jalan yang benar, dan saudara yang menghantar dia kembali, maka ketahuilah, bahwa yang menghantar dia kembali dari jalannya yang sesat, akan me-nyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari maut dan menutupi banyak dosa.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri lebih utama dari pada kurban bakar dan persembahan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri lebih utama dari pada kurban bakar dan persembahan.


DOA PERMOHONAN

Tuhan Yesus telah menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U : Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.


Ya penebus kami, tolonglah kami menyangkal diri dan memanggul salib serta mengikuti Engkau dalam sengsara-Mu; teguhkanlah kami dalam perjuangan melawan kejahatan, dan kuatkanlah pengharapan kami,* supaya kami tanpa rintangan dapat menyongsong perayaan kebangkitan-Mu.


Semoga orang kristen menunaikan tugasnya sebagai nabi seperti Engkau, mewartakan sabda-Mu di mana-mana,* dan menguatkan pewartaan mereka dengan teladan iman, pengharapan dan cinta kasih.


Teguhkalah dengan kekuatan-Mu semua orang yang tersesak,* dan doronglah kami untuk menghibur dan memperhatikan mereka sebagai saudara.


Ajarilah orang beriman mempersatukan kesusahan mereka dengan sengsara-Mu,* sehingga karya keselamatan-Mu nyata dalam mereka.


Sumber kehidupan ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan karuniakanlah kemuliaan kebangkitan-Mu kepada mereka.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami. kami ini sering lemah. Maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali, agar kami selalu setia kepada perintah-Mu. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


100 views0 comments

Comments


bottom of page