top of page

IBADAT SORE Kamis, 11 Agustus 2022

PERINGATAN SANTA KLARA, PERAWAN (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus mahkota perawan Yang dikandung Bunda Tuhan P’rawan tunggal yang berputra Dengarkanlah doa hamba


Di tengah taman berbunga Teriring paduan dara Sebagai Pengantin mulya Yang mengganjar mempelai-Nya.


Ke manapun Engkau pergi Para p’rawan mengikuti Merdu melambungkan lagu Bermadah-madah selalu.


Dipuji dimulyakanlah Bapa dan Putra Allah Serta Roh penghibur umat Sepanjang segala abad. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat ke-diamanMu.

Mazmur 131 (132)

I

Ingatlah, ya Tuhan, akan Daud,* dan akan segala kemenangannya.

Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,* dan berjanji kepada Allah Yakub yang mahakuat:


“Sungguh, aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku,* takkan berbaring di ranjangku,

takkan membiarkan mataku tertidur,* ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap,

sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan,* kediaman bagi Allah Yakub.”


Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata,* telah mengetahuinya di padang Ya’ar.

Marilah kita pergi ke tempat kediaman Tuhan,* bersembah sujud di hadapan tumpuan kakiNya.


Bangunlah, ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatMu,* Engkau beserta tabut kekuatanMu.

Semoga para imamMu berpakaian kesucian,* dan umatMu bersorak kegirangan.

Demi Daud, hambaMu,* janganlah Kaupalingkan wajahMu dari raja yang Kauurapi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediamanMu.


Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.

II

Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud* dan tidak akan mengingkarinya:

“Seorang anak kandungmu* akan Kududukkan di atas takhtamu.


Jika para anakmu berpegang pada perjanjianKu* dan pada peraturan yang Kuajarkan kepada mereka,

maka anak merekapun* akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya”


Sebab Tuhan telah memilih Sion* agar menjadi tempat tinggalNya:

“ Di sinilah peristirahatanKu untuk selama-lamanya,* di sini Aku akan tinggal, karena itulah kehendakKu.


Orang jujur akan Kuberkati dengan berlimpah,* orang miskin akan Kukenyangkan.

Para imam akan Kukenakan pakaian kesucian,* dan umat akan bersorak gembira.


Di sana Aku memberikan kekuasaan kepada Daud,* menyediakan cahaya bagi raja yang Kuurapi.

Musuhnya akan Kupermalukan,* tetapi dia akan Kumahkotai kemuliaan.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus,


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.


Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, ke-hormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya.


Kidung (Why 11:17-18; 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintahan Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan memper-taruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya


BACAAN SINGKAT (1 Kor 7:32-34)

Seorang yang tidak beristeri me­musat­kan perhatian pada perkara-perkara Tuhan, bagaimana ia dapat me­nyenang­kan Tuhan. Wanita yang tidak ber­suami atau seorang perawan me­musatkan perhatian pada perkara Tuhan, supaya kudus tubuh dan jiwanya.


LAGU SINGKAT

P : Para perawan dihantar kepada raja*penuh kegembiraan.

U : Para perawan dihantar kepada raja*penuh kegembiraan.

P : Mereka dihantar ke Bait Allah.

U : Penuh kegembiraan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Para perawan dihantar kepada raja*penuh kegembiraan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant.

Datanglah, mempelai Kristus, terima­lah mahkota abadi yang di­sediakan Tuhan bagimu.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Datanglah, mempelai Kristus, terima­lah mahkota abadi yang di­sediakan Tuhan bagimu.


DOA PERMOHONAN

Kristus berkenan pada para hamba­-Nya yang hidup sebagai perawan demi Kerajaan surga. Maka dengan hati gembira kita memanjatkan doa kepada Kristus:


U : Yesus, Raja para perawan, dengarkanlah kami.


Kristus, Engkau memilih Gereja sebagai mempelai-Mu tercinta,* berikanlah kemurnian dan kesucian kepada Gereja.

Kristus, Engkau disambut oleh para perawan suci dengan pelita yang bernyala,* semoga pelita iman kami tetap bernyala.

Tuhan, Gereja senantiasa berusaha untuk tetap setia pada-Mu,* berikanlah iman yang kuat dan murni kepada segenap umat kristen.

Engkau telah menggembirakan umat-Mu pada pesta perawan Santa Klara,* semoga kami senantiasa bergembira berkat doanya.

Engkau telah menerima para perawan suci masuk dalam perjamuan nikah di surga,* terimlah juga arwah-arwah orang beriman dalam perjamuan surgawi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang penuh belaskasihan, Engkau sudah menumbuhkan dalam diri Santa Klara cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami meng­ikuti Kristus dengan semangat kemi­skinan, supaya layak memandang-Mu dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, dan Pengantara kami, yang hidup dan ber­kuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

161 views0 comments
bottom of page