top of page

IBADAT SORE Kamis, 11 April 2024

PERINGATAN SANTO STANISLAUS, USKUP & MARTIR (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Allah mahkota mulia

Bagi pahlawan yang jaya

Kami memuji martir-Mu

Sambil mohon doa restu.


Ia menumpahkan darah

Rela mati dengan tabah

Tetap teguh dalam iman

Tanpa dapat digoncangkan.


Berkat doa pahlawan-Mu

Ya Allah yang mahatahu

Ampunilah dosa kami

Meski yang besar sekali.


Dipuji dimulyakanlah

Allah Bapa mahamurah

Bersama Putra dan Roh-Nya

Sepanjang segala masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

 

Mazmur 71 (72)

I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,*dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,*dan para hambaMu yang miskin dengan adil.

 

Hendaknya gunung-gunung pun menghasilkan kemakmuran umat,*dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,*menolong kaum miskin dan menghan-curkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,*turun-temurun selama bulan beredar.

 

Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,*bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya*dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,*dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

 

Para penguasa akan berlutut di depannya,*dan musuhMusuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh†akan datang membawa persembahan,*raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,*dan segala bangsa menjadi hamba baginda.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

 

Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

 

II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,*ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan mis-kin*dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,*sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.

 

Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,*semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,*semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.

 

Semoga ia hidup selama-lamanya,*dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya*dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,*hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selamalamanya,*seluruh bumi penuh kemuliaanNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

 

Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

 

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar*dan mulai memerintah sebagai raja.

 

Semua bangsa marah,†maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Sekarang telah tiba keselamatan,†kekuatan dan pemerintah Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

 

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (Why 7:14-17)

Orang ini tidak keluar dari kesusahan yang besar, dan telah membasuh putih pakaiannya dalam darah Anakdomba. Sebab itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Kenisah-Nya. Allah yang duduk pada takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar atau haus lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anakdomba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menyeka segala air mata dari pipi mereka.


LAGU SINGKAT

P : Para jujur akan bercahaya di hadapan Allah,*Alleluia, Alleluia.

U : Para jujur akan bercahaya di hadapan Allah,*Alleluia, Alleluia.

P : Semua orang yang lurus hati akan bersukacita.

U : Alleluia, Alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.

U : Para jujur akan bercahaya di hadapan Allah,*Alleluia, Alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung  Maria 

Hai para kudus, bergembiralah di hadirat Anakdomba. Bagimu telah di­sediakan kerajaan sedari awal dunia, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung  Maria 

Hai para kudus, bergembiralah di hadirat Anakdomba. Bagimu telah di­sediakan kerajaan sedari awal dunia, Alleluia.


DOA PERMOHONAN 

Raja para martir sudah mem­persembah­­kan diri dalam perjamuan malam ter­akhir dan menyerahkan hidup­­-Nya di salib. Marilah kita meng­ucapkan syukur kepada-Nya dengan berkata:

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab Engkau telah mengasihi kami sampai akhir. Engkau penyelamat kami, Engkaulah sumber kekuatan dan teladan bagi setiap martir.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


Engkau memanggil semua orang berdosa yang bertobat, kepada kehidupan abadi.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


Hari ini kami mempersembahkan darah perjanjian baru yang Kaucurahkan demi pengampunan dosa.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


Berkat rahmat-Mu kami tetap bertekun dalam iman sampai pada hari ini.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


Kami percaya bahwa arwah orang beriman Kauterima dalam kemuliaan-Mu.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


BAPA KAMI  


DOA PENUTUP

Allah yang Mahakuasa dan maharahim, dengan pertolongan-Mu martir santo Stanislaus telah mampu mengatasi siksa dan derita. Pada peringatan kemenangan­nya kami mohon perlindungan-Mu. Semoga kami tidak pernah dikalahkan oleh serangan  musuh. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

121 views0 comments

Comments


bottom of page