top of page

IBADAT SORE, Kamis 15 Desember 2022

HARI BIASA PEKAN III ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia Cahaya kami semua Kristus penebus ilahi Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka Kar’na umatMu berdosa Syukurlah Engkau berkenan Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa Engkau jadi manusia Lahir dari bunda murni Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah Bersama Roh mahamulya Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediamanMu.


Mazmur 131 (132)

I

Ingatlah, ya Tuhan, akan Daud,* dan akan segala kemenangannya.

Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,* dan berjanji kepada Allah Yakub yang mahakuat:


“Sungguh, aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku,* takkan berbaring di ranjangku,

takkan membiarkan mataku tertidur,* ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap,

sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan,* kediaman bagi Allah Yakub.”


Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata,* telah mengetahuinya di padang Ya’ar.

Marilah kita pergi ke tempat kediaman Tuhan,* bersembah sujud di hadapan tumpuan kakiNya.


Bangunlah, ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatMu,* Engkau beserta tabut kekuatanMu.

Semoga para imamMu berpakaian kesucian,* dan umatMu bersorak kegirangan.

Demi Daud, hambaMu,* janganlah Kaupalingkan wajahMu dari raja yang Kauurapi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediamanMu.


Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.


II

Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud* dan tidak akan mengingkarinya:

“Seorang anak kandungmu* akan Kududukkan di atas takhtamu.


Jika para anakmu berpegang pada perjanjianKu* dan pada peraturan yang Kuajarkan kepada mereka,

maka anak merekapun* akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya”


Sebab Tuhan telah memilih Sion* agar menjadi tempat tinggalNya:

“ Di sinilah peristirahatanKu untuk selama-lamanya,* di sini Aku akan tinggal, karena itulah kehendakKu.


Orang jujur akan Kuberkati dengan berlimpah,* orang miskin akan Kukenyangkan.

Para imam akan Kukenakan pakaian kesucian,* dan umat akan bersorak gembira.


Di sana Aku memberikan kekuasaan kepada Daud,* menyediakan cahaya bagi raja yang Kuurapi.

Musuhnya akan Kupermalukan,* tetapi dia akan Kumahkotai kemuliaan.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus,


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.


Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, ke-hormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya.


Kidung (Why 11:17-18; 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintahan Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan memper-taruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya


BACAAN SINGKAT (Yak 5:7-8,9b)

Saudara sekalian, hendaklah kamu sabar menantikan kedatangan Tuhan, seperti seorang petani menunggu, sampai ladangnya menghasilkan buah yang berharga. Dan sementara ia menanti dengan sabar, turunlah hujan. Maka, hendaklah kamu pun sabar dan tabah hati, sebab sudah mendekatlah hari ke­datangan Tuhan. Awas, hakim sudah di ambang pintu.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Bergembiralah bersama Yerusalem, bersorak-sorailah atasnya selama-lamanya, hai semua orang yang cinta kepadanya.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Bergembiralah bersama Yerusalem, bersorak-sorailah atasnya selama-lamanya, hai semua orang yang cinta kepadanya.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara terkasih, Kristus, cahaya terang-benderang, telah dijanjikan oleh para nabi kepada orang yang meringkuk dalam kegelapan maut. Marilah kita memohon dan berseru:


U : Datanglah, ya Tuhan Yesus.

Sabda Allah, pada awal mula Engkau menciptakan segala-segalanya, dan pada masa akhir ini Engkau menjadi manusia seperti kami,* datanglah dan lepaskanlah kami dari kematian.

Cahaya kebenaran, Engkau menerangi setiap insan,* datanglah dan halaukanlah kegelapan yang membutakan hati kami.

Putra tunggal, Engkau bersatu dengan Bapa,* datanglah dan nyatakanlah kepada kami kebaikan hati Allah Bapa.

Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk menjadi manusia bersama kami,* angkatlah orang yang menerima Engkau menjadi putra Allah.

Engkau membuka pintu-pintu penjara,* sambutlah orang yang mengetuk pintu, ke dalam perjamuan nikah surgawi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, kami hamba-hambaMu yang hina, menderita karena salah kami sendiri. Kami mohon, semoga kedatang­an PutraMu menyelamatkan dan meng­gembirakan hati kami. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

87 views0 comments

Comments


bottom of page