top of page

IBADAT SORE Kamis, 15 Juni 2023

Updated: Jun 15, 2023

HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta alam semesta Kristus penebus dunia Engkau sebagai cahaya Memancarkan cinta Bapa.


Sepanjang masa hidup-Mu Engkau berbakti selalu Siap untuk menyerahkan Seluruh jiwa dan badan.


Pengabdian-Mu yang murni Akhirnya Kaumahkotai Dengan pengurbanan diri Di puncak gunung Kalvari.


Dimuliakanlah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan cinta-Nya Bagi hamba-Nya semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah di­tinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,* kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah di­tinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya.


Ant. 2.

Belajarlah daripada-Ku, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hati­mu akan tenang.


Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku!† Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,* memuji-Nya selama hayat di kandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang- orang besar,* pada manusia yang tak dapat menyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,* hari itu juga buyarlah rencananya. –

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,* yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,* menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,* menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,* membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,* menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,* memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,* tetapi orang berdosa digulingkan-Nya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,* Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Belajarlah daripada-Ku, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hati­mu akan tenang.


Ant. 3.

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-domba-Ku dan me­nyerahkan nyawa bagi mereka.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepada-Nya* nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-domba-Ku dan me­nyerahkan nyawa bagi mereka.


BACAAN SINGKAT (Ef 5: 25b-27)

Kristus mencintai Gereja. Ia me­nyerah­kan diri bagi Gereja untuk meng­­udus­kan­nya dengan pem­basuh­­an air dan sabda kehidupan. Dengan demiki­an Kristus memperlihatkan Gereja­­­-Nya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetap kudus dan murni.


LAGU SINGKAT

P : Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.

U : Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.

P : Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah Bapa-Nya.

U : Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya ber­nyala.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya ber­nyala.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Yesus dan minta kepada-Nya ketentraman hati:


U : Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

Ya Yesus, lambung-Mu telah ditikam dengan tombak, sehingga keluarlah darah dan air yang melambungkan kelahiran Gereja,* jadikanlah Gejera-Mu kudus dan tak bercela.

Yesus, bait kudus Allah yang dihancurkan oleh manusia, tetapi dibangun lagi oleh Bapa,* semoga Gereja-Mu menjadi kediaman Allah yang mahatinggi.

Yesus, raja dan pusat segala hati, Engkau mencintai kami dengan cinta abadi dan menarik kami kepada-Mu, * perbaharuilah perjanjian-Mu dengan seluruh umat manusia.

Yesus, damai dan pemulihan kami, Engkau menghimpunkan semua menjadi satu umat baru dan meniadakan segala permusuhan, * bukakanlah bagi kami jalan menuju Bapa.

Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami, penyegar orang-orang yang menanggung beban dan istirahat bagi yang lelah,* tariklah semua orang berdosa kepada-Mu.

Yesus, karena kasih-Mu yang tak terbatas Engkau taat sampai mati, sampai mati di salib,* bangkitkanlah semua orang yang meninggal dalam damai-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah Yang Mahakuasa, kami me­mulia­kan hati Putra-Muyang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasih-Nya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mudan Peng­antara kami, yang hidup, dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

130 views0 comments

Commentaires


bottom of page