top of page

IBADAT SORE Minggu, 10 Desember 2023

HARI MINGGU ADVEN II (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia Cahaya kami semua Kristus penebus ilahi Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka Kar’na umatMu berdosa Syukurlah Engkau berkenan Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa Engkau jadi manusia Lahir dari bunda murni Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah

Bapa dan Putera Allah

Bersama Roh mahamulya

Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Bergembiralah dan bersukacitalah, hai Sion baru, sebab Rajamu akan datang, Ia lemah lembut, Ia datang untuk menyelamatkan kita.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Bergembiralah dan bersukacitalah, hai Sion baru, sebab Rajamu akan datang, Ia lemah lembut, Ia datang untuk menyelamatkan kita.


Ant. 2

Kuatkanlah tangan yang lemah. Tabahkanlah hatimu dan berkatalah: Sungguh, Allah kita akan datang menyelamatkan kita, alleluya.


Mazmur 113B (115)

Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,†melainkan namaMulah hendaknya dimuliakanlah*karena kasih dan kesetiaanMu.

Mengapa para bangsa harus berkata:*“Dimanakah Allah mereka?”

Allah kita ada di surga,*Ia melakukan semua yang dikehendakiNya.

 

Berhala-berhala mereka perak dan emas belaka,*buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium.

Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba,†mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan,*tiada suara keluar dari tenggorokannya.

Mereka yang membuatnya akan sama halnya,*begitupun mereka yang percaya kepadanya.

 

Umat Israel hendaknya percaya kepada Tuhan,*Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Kaum Harun hendaknya percaya kepada Tuhan,*Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Semua orang yang takwa hendaknya percaya kepada Tuhan,*Dialah pertolongan dan perisai mereka.

 

Tuhan akan mengingat kita,*Ia akan memberkati kita.

Ia memberkati umat Israel,*Ia memberkati kaum Harun.

Ia memberkati semua orang yang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Semoga Tuhan menambah jumlahmu,*jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu.

Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita,*yang menjadikan langit dan bumi.

Surga itu kepunyaan Tuhan,*dan bumi diberikanNya kepada manusia.

Yang memuji Tuhan bukan orang-orang mati,*dan bukan mereka yang turun ke alam maut.

Tetapi kitalah yang memuliakan Tuhan,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kuatkanlah tangan yang lemah. Tabahkanlah hatimu dan berkatalah: Sungguh, Allah kita akan datang menyelamatkan kita, alleluya.


Ant. 3

Hukum diberikan oleh Musa, tetapi rahmat dan kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusan-Nya. Alleluia.

Alleluia. Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluia.

Alleluia. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluia.

Alleluia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluia.

Alleluia. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelai-Nya sudah siap berhias. Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Hukum diberikan oleh Musa, tetapi rahmat dan kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus.


BACAAN SINGKAT (Flp 4:4-5)

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Berbahagialah engkau, sebab engkau telah percaya; sabda Tuhan akan ter­laksana padamu, alleluya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Berbahagialah engkau, sebab engkau telah percaya; sabda Tuhan akan ter­laksana padamu, alleluya.


DOA PERMOHONAN

Penebus kita Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Datanglah dan tinggallah beserta kami, ya Tuhan.


Yesus, Putra Allah yang mahatinggi, kedatanganMu telah diwartakan Gabriel kepada perawan Maria,* datanglah untuk meraja atas bangsaMu selama-lamanya.


Yesus, Allah yang kudus, dalam kandungan Elisabet bersoraklah Yohanes yang menjadi perintis bagiMu,* datanglah untuk memberikan kegembiraan dan keselamatan kepada segenap bumi.


Yesus, penebus, namaMu telah diwartakan malaikat kepada Santo Yusuf,* datanglah untuk menyelamatkan bangsaMu dari dosanya.


Yesus, terang dunia, Engkau telah dinanti-nantikan oleh Simeon beserta orang-orang saleh lainnya,* datanglah untuk menghiburkan kami.


Yesus, fajar cemerlang,Engkau telah menunjungi kami seturut sabda Zakharia,* datanglah untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Bapa yang mahakuasa dan maharahim, janganlah Kaubiarkan suatu kesalahan pun menghalangi kami menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Putra­Mu. Semoga dengan bimbinganMu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

143 views0 comments

Comments


bottom of page