top of page

IBADAT SORE Minggu, 12 Juni 2022

HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS (P)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


MADAH

O Tritunggal Mahasuci Yang luhur menguasai Bumi langit seluruhnya Dan semua penghuninya.


Bapa sumber karunia Putra penebus dunia Roh Kudus ikatan cinta Terbit dari keduanya.


Semoga kami semua Yang Kau angkat jadi putra Hidup berbakti selalu Memenuhi harapan-Mu.


Perkenankanlah umat-Mu

Berbahagia selalu

Bernyanyi dengan gembira

Bersama seisi surga. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tri­tunggal Kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tri­tunggal Kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.


Ant. 2

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia ber­belaskasih kepada kita.


Mazmur 113 A (114)

Ketika Israel keluar dari mesir,* keluarga Yakub dari bangsa asing,

maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,* Israel daerah kekuasaanNya.


Laut melihat, lalu menyingkir,* sungai Yordan berbalik ke hulu.

Gunung melompat bagaikan kijang,* dan bukit laksana anak domba.

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,* hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?

Hai gunung mengapa melompat bagaikan kijang,* hai bukit, mengapa laksana anak domba.


Gemetarlah hai bumi, di hadapan Tuhan,* di hadirat Allah Yakub.

Ia mengubah wadas menjadi Danau* dan batu menjadi mata air.


Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia ber­belaskasih kepada kita.


Ant. 3

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusanNya. Alleluya.


Alleluya. Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluya.


Alleluya. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluya.


Alleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.


Alleluya. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelaiNya sudah siap berhias. Alleluya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa.


BACAAN SINGKAT (Ef 4: 3-6)

Berusahalah senantiasa memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai. Satu tubuh dan satu Roh, seperti kamu telah dipanggil kepada satu peng­­­harapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua dan men­jiwai kita semua.


LAGU SINGKAT

P : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.

U : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.


P : Marilah menghormati dan memuliakan Allah kita.

U : Selama-lamanya.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh kudus*Selama-lamanya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Kami mengimani, memuji dan me­luhur­kan Dikau, ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa yang maha­kuasa, Putra penyelamat dunia, Roh Kudus peng­hibur umat. Dimuliakan Engkau selama-lamanya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kami mengimani, memuji dan me­luhur­kan Dikau, ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa yang maha­kuasa, Putra penyelamat dunia, Roh Kudus peng­hibur umat. Dimuliakan Engkau selama-lamanya.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji dan memuliakan Bapa, Putra dan Roh Kudus sambil berseru:


U : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.


Bapa yang kudus, kami tidak tahu bagaimana harus berdoa, maka kurniakanlah Roh Kudus kepada kami,* agar Ia membantu kami yang lemah ini dan berdoa untuk kami sesuai dengan kehendak-Mu.

Putra Allah, Engkau telah berdoa kepada Bapa, supaya Ia mengutus Roh penghibur kepada Gereja-Mu,* semoga Roh kebenaran itu selama-lamanya tingggal beserta kami.

Datanglah, Roh Kudus, dan curahkanlah kurnia-Mu ke dalam hati kami, yaitu cinta kasih, kegembiraan, damai, kesabaran, kelembutan, dan kebaikan hati,* kesetiaan, keramahan, kepercayaan, kesopanan, kerendahan hati dan kemurniaan.

Bapa yang kuasa, Engkau mengutus ke dalam hati kami Roh Putra-Mu yang berseru: Abba, Ya Bapa,* semoga kami disemangati oleh Roh itu, dan menjadi ahliwaris-Mu bersama Kristus.

Kristus, Engkau telah mengutus Roh penghibur yang berasal dari Bapa untuk memberi kesaksian tentang diri-Mu, * semoga kamipun memberi kesaksian tentang Engkau di hadapan orang.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Allah Bapa, dengan mengutus Sabda ke­benaran dan Roh pengudus ke dunia Engkau telah me­nyata­kan ke­pada kami misteri hidup-Mu yang maha­agung. Semoga kami menghayati iman yang benar, mengakui tiga pri­badi ilahi yang mulia dan me­nyembah satu Allah yang kuasa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

138 views1 comment

1 Comment


Paulina Ping
Paulina Ping
Jun 12, 2022

Terima kasih.

Sukses selalu & senantiasa dalam berkat Tuhan. AMin.

Like
bottom of page