top of page

IBADAT SORE Minggu, 13 Februari 2022

HARI MINGGU PEKAN VI (H)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH


Pencipta cahaya mulia Yang mengatur matahari Pada awal masa purba Kauciptakan langit bumi.


Pagi petang Kauhubungkan Kauberi julukan hari Senja sudah Kau datangkan Trimalah pujian kami.


Kami sesal akan dosa Ingin bersih dari noda Agar dapat masuk surga Mencapai pahala mulia.


Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kristus Tuhan adalah imam seperti Melkisedek untuk selama-lamanya, alleluya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kristus Tuhan adalah imam seperti Melkisedek untuk selama-lamanya, alleluya.


Ant. 2

Allah kita ada di surga, Ia melakukan semua yang dikehendakiNya, alleluya.


Mazmur 113B (115)

Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,† melainkan namaMulah hendaknya dimuliakanlah* karena kasih dan kesetiaanMu.

Mengapa para bangsa harus berkata:* “Dimanakah Allah mereka?”

Allah kita ada di surga,* Ia melakukan semua yang dikehendakiNya.


Berhala-berhala mereka perak dan emas belaka,* buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,* mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,* mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium.

Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba,† mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan,* tiada suara keluar dari tenggorokannya.

Mereka yang membuatnya akan sama halnya,* begitupun mereka yang percaya kepadanya.


Umat Israel hendaknya percaya kepada Tuhan,* Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Kaum Harun hendaknya percaya kepada Tuhan,* Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Semua orang yang takwa hendaknya percaya kepada Tuhan,* Dialah pertolongan dan perisai mereka.


Tuhan akan mengingat kita,* Ia akan memberkati kita.

Ia memberkati umat Israel,* Ia memberkati kaum Harun.

Ia memberkati semua orang yang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Semoga Tuhan menambah jumlahmu,* jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu.

Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita,* yang menjadikan langit dan bumi.

Surga itu kepunyaan Tuhan,* dan bumi diberikanNya kepada manusia.

Yang memuji Tuhan bukan orang-orang mati,* dan bukan mereka yang turun ke alam maut.

Tetapi kitalah yang memuliakan Tuhan,* sekarang dan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Allah kita ada di surga, Ia melakukan semua yang dikehendakiNya, alleluya.


Ant. 3

Pujilah Allah kita, hai kamu para hambaNya, baik kecil maupun besar, alleluya.


(DI LUAR MASA PRAPASKAH)


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusanNya. Alleluya.


Alleluya.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluya.


Alleluya.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa* sudah menjadi raja. Alleluya.


Alleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.


Alleluya. Hari pernikahan Anak domba telah tiba,* dan mempelaiNya sudah siap berhias. Alleluya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Pujilah Allah kita, hai kamu para hambaNya, baik kecil maupun besar, alleluya.


BACAAN SINGKAT (2 Tes 2:13-14)

Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah atas kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah telah memilih kamu sebagai buah sulung untuk diselamatkan karena dikuduskan oleh Roh dan karena percaya akan kebenaran. Untuk itulah Allah telah memanggil kamu dengan perantaraan Injil yang kami wartakan, sehingga kamu dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.


LAGU SINGKAT

P : Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.

U : Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.


P : HikmatNya tak terduga dalamnya.

U : Dan amat besarlah kekuasaanNya.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Berbahagialah, hai kamu yang miskin, sebab bagimulah Kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, sebab kamu akan dipuaskan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Berbahagialah, hai kamu yang miskin, sebab bagimulah Kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, sebab kamu akan dipuaskan.DOA PERMOHONAN

Kristus sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, sebab Ia selalu bertindak sebagai pengantara kita. Marilah kita memuji dan meluhurkan Dia dan dengan penuh kepercayaan berkata:


U : Ingatlah akan umatMu, ya Tuhan.


Pada senja hari ini kami mohon kepadaMu, ya Kristus, matahari sejati:* lindungilah seluruh umat manusia dan sinarilah dengan terang cahayaMu.

Peliharalah perjanjian yang Kau teguhkan dengan darahMu,* dan kuduskanlah GerejaMu supaya tetap suci dan tak bercela.

Bimbinglah orang yang sedang bepergian, dan hantarlah mereka pada jalan yang aman sentosa,* agar mereka sampai ke tempat tujuannya dengan selamat.

Sambutlah, ya Tuhan, arwah-arwah para hambaMu,* hapuskanlah dosa mereka dan terimalah mereka dalam kemuliaan abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Ya Allah, Engkau suka tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kamipun menjadi jujur dan murni, sehingga Engkau berkenan mendiami hati kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

106 views0 comments

Comments


bottom of page