top of page

IBADAT SORE Minggu, 13 Maret 2022

HARI MINGGU PRAPASKAH II (U)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


MADAH


Dengarkan Bapa ilahi

Doa dan jeritan hati

Yang kami panjatkan ini

Di masa Prapaskah suci.


Sungguh banyak dosa kami

Semua kami akui

Maafkanlah sembuhkanlah

Hati kami yang luka parah.


Semoga tubuh kamipun

Dengan tabah lagi tekun

Melatih tobat dan tapa

Dengan pantang dan puasa.


Kami mohon pada Tuhan

S’moga masa persiapan

Yang kami langsungkan ini

Kaulimpahi rahmat suci. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus.


Ant. 2

Wajah-Nya bersinar laksana matahari, pakaian-Nya menjadi putih seperti kapas.


Mazmur 113B (115)

Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,† melainkan namaMulah hendaknya dimuliakanlah* karena kasih dan kesetiaanMu.

Mengapa para bangsa harus berkata:* “Dimanakah Allah mereka?”

Allah kita ada di surga,* Ia melakukan semua yang dikehendakiNya.


Berhala-berhala mereka perak dan emas belaka,* buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,* mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,* mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium.

Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba,† mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan,* tiada suara keluar dari tenggorokannya.

Mereka yang membuatnya akan sama halnya,* begitupun mereka yang percaya kepadanya.


Umat Israel hendaknya percaya kepada Tuhan,* Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Kaum Harun hendaknya percaya kepada Tuhan,* Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Semua orang yang takwa hendaknya percaya kepada Tuhan,* Dialah pertolongan dan perisai mereka.


Tuhan akan mengingat kita,* Ia akan memberkati kita.

Ia memberkati umat Israel,* Ia memberkati kaum Harun.

Ia memberkati semua orang yang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Semoga Tuhan menambah jumlahmu,* jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu.

Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita,* yang menjadikan langit dan bumi.

Surga itu kepunyaan Tuhan,* dan bumi diberikanNya kepada manusia.

Yang memuji Tuhan bukan orang-orang mati,* dan bukan mereka yang turun ke alam maut.

Tetapi kitalah yang memuliakan Tuhan,* sekarang dan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Wajah-Nya bersinar laksana matahari, pakaian-Nya menjadi putih seperti kapas.


Ant. 3

Musa dan Elia berbicara dengan Yesus tentang maksud perjalanan-Nya ke Yerusalem.


Kidung (1 Ptr 2:21-24)

Kristus telah menderita sengsara bagi kita† dan memberikan teladan,* supaya kita mengikuti jejakNya.


Ia tak pernah berdosa,* dan tak terdapat dusta pada mulutNya.

Ketika dinista, Ia tak membalas dengan nista,* tatkala menderita, Ia tak mengancam,

tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah,* hakim yang adil.


Ia sendiri menanggung dosa kita* ketika mati di kayu salib,

supaya kita mati terhadap dosa,* lalu hidup dengan suci.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Musa dan Elia berbicara dengan Yesus tentang maksud perjalanan-Nya ke Yerusalem.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 9:24-25)

Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Larilah sedemikian rupa hingga kamu menang. Semua peserta pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka hanya untuk merebut mahkota yang fana, tetapi kita untuk yang baka.


LAGU SINGKAT

P : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.


P : Dengarkanlah permohonan kami, ya Kristus.

U : Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putra Manusia bangkit dari alam maut.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putra Manusia bangkit dari alam maut.DOA PERMOHONAN

Pujian bagi Allah Bapa, sebab Ia melahir-kan kembali umat pilihan-Nya dengan sabda-Nya yang kekal. Marilah kita mohon kepada-Nya:


U : Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.


Ya Allah Mahapengasih, dengarkanlah permohonan yang kami haturkan bagi umat-Mu,* agar kami mendambakan sabda-Mu, dan tidak hanya menginginkan rejeki yang fana.

Ajarlah kami mencintai bangsa kami dan semua manusia tanpa memandang muka,* dan selalu mengusahakan kebaikan dan perdamaian.

Ingatlah semua orang yang hendak dilahirkan kembali dalam pembaptisan,* agar mereka ikut membangun rumah rohani bagi-Mu sebagai batu yang hidup.

Dengan khotbah nabi Yunus Engkau telah mentobatkan orang-orang Ninive,* ubahlah kiranya hati semua orang berdosa dengan sabda-Mu.

Semoga orang-orang yang meninggal dapat menghadap Kristus hakimnya penuh pengharapan,* dan bergembira melihat Engkau selama-lamanya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Bapa surgawi, Engkau menyuruh kami mendengarkan Putra-Mu yang tercinta dan menyinari batin kami dengan sabda-Mu. Murnikanlah hati kami dengan ajaran-Mu, supaya kami dapat menatap kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

102 views0 comments

Comentários


bottom of page