top of page

IBADAT SORE Minggu, 14 Agustus 2022

HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIANGKAT KE SURGA (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.MADAH

Hari ini ratu kita Naik takhta dengan jaya Mendampingi Putranya Raja seluruh dunia.


Maria bunda tercinta Kini diangkat ke surga Ia wanita utama Mengatasi semuanya.


Putra yang dulu dipangku Dalam kemesraan ibu Kini dilihatnya mulya Bertakhta di sisi Bapa.


Terpujilah Allah bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang memberikan mahkota Kepada Santa Maria. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat abadi bagi ibu-Nya yang murni, alleluia.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:* “Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri* di gerbang-Mu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun* sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,* suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan* sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,* kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:* ”Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu* dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku* aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,* aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat abadi bagi ibu-Nya yang murni, alleluia.


Ant. 2

Pintu surga ditutup bagi semua orang karena Hawa dan dibuka kembali karena perawan Maria, alleluia.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,* sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,* sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,† pergi tidur larut malam* dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan* kepada orang yang dicintai-Nya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,* dan buah kandungan sungguh ganjaran-Nya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,* demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi* tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,* tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pintu surga ditutup bagi semua orang karena Hawa dan dibuka kembali karena perawan Maria, alleluia.


Ant. 3

Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita semua mengagungkan Kristus yang meraja sepanjang segala masa.


Kidung (Ef 1:3-10)

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita semua mengagungkan Kristus yang meraja sepanjang segala masa.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 15:22-23)

Seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Te­tapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milik-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Hari ini Perawan Maria*Diangkat ke surga.

U : Hari ini Perawan Maria*Diangkat ke surga.

P : Bersama Kristus ia berjaya selamanya.

U : Diangkat ke surga.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Hari ini Perawan Maria*Diangkat ke surga.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Hari ini perawan Maria diangkat ke surga: marilah kita bergembira, sebab ia meraja bersama Kristus selama-lamanya.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Hari ini perawan Maria diangkat ke surga: marilah kita bergembira, sebab ia meraja bersama Kristus selama-lamanya.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersuka ria di hadapan­-Nya. Sebab Ia telah merahmati Santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:


U : Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.


Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.

Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.

Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan Putra-Mu,* hiburkanlah orang yang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.

Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid Putra-Mu.

Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersuka ria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahamulia, Engkau berkenan pada kerendahan hati Maria dan memenuhinya dengan rahmat, supaya ia layak menjadi bunda Yesus. Hari ini Maria Kaumahkotai dengan kemuliaan ter­tinggi. Semoga berkat doanya kami pun Kauselamatkan dan Kauangkat ke dalam kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

154 views1 comment

1 Comment


Paulina Ping Kueng Bang
Paulina Ping Kueng Bang
Aug 14, 2022

Terima kasih.

Senantiasa dalam kasih sayang Tuhan.

Like
bottom of page