top of page

IBADAT SORE Minggu, 17 Desember 2023

HARI MINGGU ADVEN III (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria

Sambutlah Sabda mulia

Yang berasal dari Bapa

Pangkal kes’lamatan kita.


Kar’na kuasa Roh Suci

Engkau jadi bunda murni

Dan mendapat kehormatan

Jadi kediaman Tuhan.


Bersoraklah isi surga

Bersama bangsa semua

Tuhan sudah sudi datang

Menyelamatkan yang hilang.


Terpujilah Yesus Tuhan

Sepanjang segala zaman

Bersama Bapa dan RohNya

Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab Penyelamat akan datang padamu, alleluya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab Penyelamat akan datang padamu, alleluya.


Ant. 2

Aku, Tuhan, menegakkan keadilan. Karya keselamatanku takkan Kutunda lagi.


Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,*dalam lingkungan orang jujur dan ditengah umat.

 

Agunglah karya Tuhan,*layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,*keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,*Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,*Ia selalu ingat akan perjanjianNya.

 

Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya*dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,*segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,*diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,†diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,*kudus dan dahsyatlah namaNya.

 

Sikap yang takwa itu pangkal kebijak-sanaan,†besarlah ganjaran bagi orang yang ber-pegang padanya,*terpujilah Tuhan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Aku, Tuhan, menegakkan keadilan. Karya keselamatanku takkan Kutunda lagi.


Ant. 3

Hendaknya kita berlaku adil dan saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusan-Nya. Alleluia.

Alleluia. Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluia.

Alleluia. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluia.

Alleluia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluia.

Alleluia. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelai-Nya sudah siap berhias. Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Hendaknya kita berlaku adil dan saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


BACAAN SINGKAT (Flp 4:4-5)

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

*Datanglah, ya Tuhan mahabijaksana, yang menyelenggarakan semuanya dengan halus dan perkasa. Ajarilah kami hidup dengan bijaksana


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

*Datanglah, ya Tuhan mahabijaksana, yang menyelenggarakan semuanya dengan halus dan perkasa. Ajarilah kami hidup dengan bijaksana


DOA PERMOHONAN

Penebus kita Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Datanglah dan tinggallah beserta kami, ya Tuhan.


Yesus, Putra Allah yang mahatinggi, kedatanganMu telah diwartakan Gabriel kepada perawan Maria,* datanglah untuk meraja atas bangsaMu selama-lamanya.


Yesus, Allah yang kudus, dalam kandungan Elisabet bersoraklah Yohanes yang menjadi perintis bagiMu,* datanglah untuk memberikan kegembiraan dan keselamatan kepada segenap bumi.


Yesus, penebus, namaMu telah diwartakan malaikat kepada Santo Yusuf,* datanglah untuk menyelamatkan bangsaMu dari dosanya.


Yesus, terang dunia, Engkau telah dinanti-nantikan oleh Simeon beserta orang-orang saleh lainnya,* datanglah untuk menghiburkan kami.


Yesus, fajar cemerlang,Engkau telah menunjungi kami seturut sabda Zakharia,* datanglah untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, pencipta dan penebus kami, Engkau meng- hendaki SabdaMu menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga PuteraMu yang tunggal, manusia seperti kami, sudi mengikutsertakan kami dalam kehidupan ilahi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

129 views0 comments

Comments


bottom of page