top of page

IBADAT SORE Minggu, 26 Maret 2023

HARI MINGGU PEKAN V PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Dengarkan Bapa ilahi Doa dengan jeritan hati Yang kami panjatkan ini Di masa Prapaskah suci.


Sungguh banyak dosa kami Semua kami akui Maafkanlah sembuhkanlah Hati kami yang luka parah.


Semoga tubuh kamipun Dengan tabah lagi tekun Melatih tobat dan tapa Dengan pantang dan puasa.


Kami mohon pada Tuhan

Semoga masa persiapan

Yang kami langsungkan ini

Kaulimpahi rahmat suci. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Aku akan menempatkan hukumKu dalam batin mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat­Ku.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Aku akan menempatkan hukumKu dalam batin mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat­Ku.


Ant. 2

Segala sesuatu kuanggap kerugian, sebab hubunganku dengan Tuhan Yesus Kristus lebih berharga dari pada segala sesuatu.

Mazmur 113 A (114)

Ketika Israel keluar dari mesir,* keluarga Yakub dari bangsa asing,

maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,* Israel daerah kekuasaanNya.


Laut melihat, lalu menyingkir,* sungai Yordan berbalik ke hulu.

Gunung melompat bagaikan kijang,* dan bukit laksana anak domba.

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,* hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?

Hai gunung mengapa melompat bagaikan kijang,* hai bukit, mengapa laksana anak domba.


Gemetarlah hai bumi, di hadapan Tuhan,* di hadirat Allah Yakub.

Ia mengubah wadas menjadi Danau* dan batu menjadi mata air.

Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Segala sesuatu kuanggap kerugian, sebab hubunganku dengan Tuhan Yesus Kristus lebih berharga dari pada segala sesuatu.


Ant. 3

Meskipun Yesus Putera Allah, Ia tetap taat dalam penderitaan-Nya.

Kidung (1 Ptr 2:21-24)

Kristus telah menderita sengsara bagi kita† dan memberikan teladan,* supaya kita mengikuti jejakNya.


Ia tak pernah berdosa,* dan tak terdapat dusta pada mulutNya.

Ketika dinista, Ia tak membalas dengan nista,* tatkala menderita, Ia tak mengancam,

tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah,* hakim yang adil.


Ia sendiri menanggung dosa kita* ketika mati di kayu salib,

supaya kita mati terhadap dosa,* lalu hidup dengan suci.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Meskipun Yesus Putera Allah, Ia tetap taat dalam penderitaan-Nya.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 9:24-25)

Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Larilah sedemikian rupa hingga kamu menang. Semua peserta pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka hanya untuk merebut mahkota yang fana, tetapi kita untuk yang baka.


LAGU SINGKAT

P : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

P : Dengarkanlah permohonan kami, ya Kristus.

U : Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Bila Aku telah ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang kepada­Ku.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Bila Aku telah ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang kepada­Ku.


DOA PERMOHONAN

Pujian bagi Allah Bapa, sebab Ia melahir­kan kembali umat pilihan-Nya dengan sabda­-Nya yang kekal. Marilah kita mohon kepada-Nya:

U : Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.

Ya Allah mahapengasih, dengarkanlah permohonan yang kami haturkan bagi umat-Mu,* agar kami mendambakan sabda-Mu, dan tidak hanya menginginkan rejeki yang fana.

Ajarlah kami mencintai bangsa kami dan semua manusia tanpa memandang muka,* dan selalu mengusahakan kebaikan dan perdamaian.

Ingatlah semua orang yang hendak dilahirkan kembali dalam pembaptisan,* agar mereka ikut membangun rumah rohani bagi-Mu sebagai batu yang hidup.

Dengan khotbah nabi Yunus Engkau telah mentobatkan orang-orang Ninive,* ubahlah kiranya hati semua orang berdosa dengan sabda-Mu.

Semoga orang-orang yang meninggal dapat menghadap Kristus hakimnya penuh pengharapan,* dan bergembira melihat Engkau selama-lamanya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan Allah mahapengasih, Putra-Mu telah menyerahkan nyawa dan wafat demi keselamatan dunia. Semoga dengan pertolongan-Mu kami meneladan cinta kasih-Nya. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

176 views0 comments

Comments


bottom of page