top of page

IBADAT SORE Minggu, 4 Juni 2023

HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

O Tritunggal Mahasuci Yang luhur menguasai Bumi langit seluruhnya Dan semua penghuninya.


Bapa sumber karunia Putra penebus dunia Roh Kudus ikatan cinta Terbit dari keduanya.


Semoga kami semua Yang Kau angkat jadi putra Hidup berbakti selalu Memenuhi harapan-Mu.


Perkenankanlah umat-Mu Berbahagia selalu Bernyanyi dengan gembira Bersama seisi surga. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tri­tunggal Kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tri­tunggal Kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.


Ant. 2

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia ber­belaskasih kepada kita.


Mazmur 113 A (114)

Ketika Israel keluar dari mesir,* keluarga Yakub dari bangsa asing,

maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,* Israel daerah kekuasaanNya.


Laut melihat, lalu menyingkir,* sungai Yordan berbalik ke hulu.

Gunung melompat bagaikan kijang,* dan bukit laksana anak domba.

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,* hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?

Hai gunung mengapa melompat bagaikan kijang,* hai bukit, mengapa laksana anak domba.


Gemetarlah hai bumi, di hadapan Tuhan,* di hadirat Allah Yakub.

Ia mengubah wadas menjadi Danau* dan batu menjadi mata air.

Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia ber­belaskasih kepada kita.


Ant. 3

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusanNya. Alleluya.


Alleluya. Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluya.


Alleluya. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluya.


Alleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.


Alleluya. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelaiNya sudah siap berhias. Alleluya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa.


BACAAN SINGKAT (Ef 4: 3-6)

Berusahalah senantiasa memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai. Satu tubuh dan satu Roh, seperti kamu telah dipanggil kepada satu peng­­­­harapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua dan men­jiwai kita semua.


LAGU SINGKAT

P : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.

U : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.

P : Marilah menghormati dan memuliakan Allah kita.

U : Selama-lamanya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Kami mengimani, memuji dan me­luhur­kan Dikau, ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa Yang Mahakuasa, Putra penyelamat dunia, Roh Kudus peng­hibur umat. Dimuliakan Engkau selama-lamanya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kami mengimani, memuji dan me­luhur­kan Dikau, ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa Yang Mahakuasa, Putra penyelamat dunia, Roh Kudus peng­hibur umat. Dimuliakan Engkau selama-lamanya.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa menghidupkan tubuh Kristus Putra-Nya dengan perantara­an Roh Kudus dan menjadi Kristus sumber hidup bagi kita. Marilah kita menujukan kepada Allah Tritunggal lagu pujian ini:


U : Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.

Bapa yang kekal dan kuasa, atas nama Putra-Mu, utuslah Roh Kudus untuk menghibur Gereja,* supaya Ia memelihara Gereja-Mu dalam persatuan berdasarkan cinta kasih dan kebenaran sempurna.

Ya Tuhan, utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenan-Mu, untuk mengajar segala bangsa dan membaptis mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,* dan untuk memperkuat mereka dalam iman.

Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang dianiaya karena nama Putra-Mu, * sebab Kristus sendiri menjanjikan Roh Kebenaran untuk berbicara dalam mereka itu.

Bapa Yang Mahakuasa, semoga semua orang mengakui bahwa Engkau satu Allah bersama Putra dan Roh Kudus, * supaya mereka percaya, berharap dan cinta kepada-Mu, Allah yang mahaesa.

Allah, Bapa setiap makhluk yang hidup, perkenankanlah saudara-saudara kami yang sudah meninggal menikmati kemuliaan Putra-Mu * yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus untuk selama-lamanya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah Bapa, dengan mengutus Sabda Ke­benaran dan Roh Pengudus ke dunia Engkau telah me­nyata­kan ke­pada kami misteri hidup-Mu yang maha­agung. Semoga kami menghayati iman yang benar, mengakui tiga pri­badi ilahi yang mulia dan me­nyembah satu Allah yang kuasa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

161 views0 comments

Σχόλια


bottom of page