top of page

IBADAT SORE Minggu, 7 Januari 2024

HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Sarjana yang tulus hati

Sesudah susah mencari

Menemukan anak suci

Yesus penebus ilahi.

 

Tatkala di sungai Yordan

Yesus minta pembaptisan

Terdengar suara Bapa

Yang memperkenalkan Putra.

 

Dalam pesta pernikahan

Tugas Yesus dilambangkan

Mengubah dunia lama

Agar baru semuanya.

 

Mulialah Engkau ya Tuhan

Pada hari penampakan

Serta Bapa dan Roh Suci

Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah  di sisi kanan-Ku,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan  tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja    dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa. –

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.


Ant. 2

Tuhan Allah kita sungguh agung melebihi segala dewata.


Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang takwa* yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,* keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,* kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang* menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman,* ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,* ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,* hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,* ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,† kebaikannya tetap selama-lamanya,* kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,† menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,* usaha orang berdosa akan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan Allah kita sungguh agung me­lebihi segala dewata.


Ant. 3

Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, Raja para raja. Para sarjana melihatnya dan me­nyerahkan persembahan kepada Kristus, raja agung.


Kidung (1Tim 3:16)

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia* dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat* dan diwartakan kepada para bangsa.

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia* dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, Raja para raja. Para sarjana melihatnya dan menyerah­kan persembahan kepada Kristus, raja agung.


BACAAN SINGKAT (Tit 3:4-5)

Kerahiman dan cinta kasih Allah, penye­lamat kita, telah tampak, maka kita di­selamatkan oleh-Nya. Itu tidak di­sebab­kan oleh perbuatan baik yang kita laku­kan; sekali-kali tidak. Allah menyelamat­kan kita. Sebab Ia ber­belaskasihan. Maka kita diberi-Nya hidup baru dengan air baptisan dan Roh Kudus, yang mem­baharui kita.


LAGU SINGKAT

P : Dalam diri Kristus*Segala suku diberkati.

U : Dalam diri Kristus*Segala suku diberkati.

P : Semua bangsa meluhurkan Dia.

U : Segala suku diberkati.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Hari ini kita merayakan tiga per­istiwa suci. Hari ini para sarjana di­bimbing ke palungan. Hari ini air diubah menjadi anggur pada pesta per­­kawinan. Hari ini Kristus ber­kenan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan untuk menyelamatkan kita, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tanganNya:*dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Hari ini kita merayakan tiga per­istiwa suci. Hari ini para sarjana di­bimbing ke palungan. Hari ini air diubah menjadi anggur pada pesta per­­kawinan. Hari ini Kristus ber­kenan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan untuk menyelamatkan kita, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Hari ini para sarjana menyembah Penyelamat kita. Marilah kita pun menghormati Dia dengan gembira hati dan berdoa:


U : Cahaya abadi, terangilah hari ini.


Kristus, Engkau ditampakkan sebagai manusia,* kuduskanlah kami berkat Sabda Allah dan doakan kami.


Kristus, Engkau disyahkan oleh Roh,* bebaskanlah hidup kami dari pengaruh roh kesesatan.


Kristus, Engkau dipandang oleh para Malaikat,* gembirakanlah hati kami dengan sukacita Surgawi.


Kristus, Engkau diwartakan kepada para bangsa,* bukalah hati semua orang bagi pengaruh Roh Kudus.


Kristus, Engkau diimani oleh seluruh dunia,* perbaharuilah iman segala pengikut-Mu.


Kristus, Engkau diangkat ke dalam kemuliaan,* kobarkanlah dalam hati kami kerinduan akan kerajaan-Mu yang mulia.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Bapa surgawi, hari ini Engkau menampakkan Putera-Mu kepada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kami pun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon semoga kami kelak dapat memandang wajah-Mu dalam ke­mulia­­an kekal. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

179 views0 comments

Comments


bottom of page